Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Driftsäkra lösningar för tillfällig ånga och varmvatten

Såväl fastighetsägare som den tunga industrin kan med fördel vända sig till Steam Power Sales & Rental när behovet av ångcentraler, het- och varmvattencentraler uppstår. Steam Power både säljer och hyr ut kostnadseffektiva lösningar som både är driftsäkra och håller hög standard.

EK Steam Power Sales & Rental AB – eller bara Steam Power som företaget allmänt benämns – är idag den ledande aktören i Sverige beträffande uthyrning av mobila värmeanläggningar för industri och fastigheter. Ångcentraler, hetvatten- och varmvattencentraler byggs in i flyttbara containrar, och det rör sig om lösningar med effekter på allt mellan 100 kW och 3 MW. Under särskilda omständigheter seriekopplar man flera enheter för att uppnå den effekt som kunden önskar.
– Våra enheter hyrs i allt från några dagar upp till flera år, och i vissa fall köper kunden vår lösning, antingen direkt eller efter att ha provkört den och därmed ser våra enheter som alternativa lösningar, säger Mikael Walhelm, VD på EK Steam Power Sales & Rental AB.

Egen konstruktion och tillverkning
Steam Power ingår i Meccom-Gruppen, vilket gör att man förfogar över de tjänster och produkter man erbjuder under samma tak. Industriservice, konstruktion, el och automation, rör och tryckkärl är några av de tjänster som tillhandahålls inom gruppen.
– Vi har egen tillverkning där vi börjar med en egen konstruktion, köper in komponenter och bygger ihop anläggningen med all el och automation, för att sedan leverera med egen kranbil till kunder i södra Sverige. Inom detta område försöker vi installera själva i den mån vi har tid. Vatten och el ska anslutas samt injusteras till den temperatur och det flöde som krävs, berättar Mikael.
Steam Powers anläggningar finns idag över hela Sverige. Företaget står för transporter till avlägsna kunder och kan även bistå med igångkörning för dessa med hjälp av externa aktörer som man sedan länge har ett gott samarbete med.
Steam Powers enheter kopplas antingen till befintlig anslutning eller där en kommande värmekälla ska installeras i samband med nyproduktion, vilket i regel är i markplan, vilket gör avlastning och installation enkelt och smidigt.
– Vid nyproduktion av fastigheter kan byggaren få värme i ett tidigt skede genom att hyra en mobil enhet, vilket underlättar många arbetsmoment, inte minst vintertid. Till industrin kompletterar vi vid olika behov, såväl kort- som långvariga, upplyser Mikael Walhelm.

Behovet ökar
Mikael har alltid varit intresserad av energisystem, särskilt ånga och värmesystem. Han läste till civilingenjör på Lunds Universitet och träffade kort därpå Bengt Thomasson på Meccom. Han blev Mikaels mentor och fick därigenom möjlighet att arbeta som projektledare på Steam Power. Mikael trivs i VD-rollen och anser att bolaget går en ljus framtid till mötes.
– Vi har idag fler än 40 enheter i gång över hela Sverige, och även i Norge. Tack vare att vi själva står för konstruktion och tillverkning har vi full koll på alla kostnader, vilket i sin tur innebär konkurrenskraftiga priser för våra kunder. Eftersom våra enheter i många fall går dygnet runt gäller det att upprätthålla hög kvalitet och service, och en förmåga att snabbt kunna rycka ut när det uppstår akuta behov, understryker Mikael Walhelm.
Mikael betonar vikten av att upprätthålla en driftsäker maskinflotta. Han noterar en ökande efterfrågan på Steam Powers produkter. Det nordiska klimatet gör att behovet är stort och förhoppningen är att kunna sprida konceptet vidare i de skandinaviska länderna.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson