Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

Norska Scatec ASA tillhandahåller förnyelsebara energilösningar med en portfolio på 4,6 GW i form av solenergi, vatten- och vindkraft. För att säkerställa optimal tillgänglighet och prestanda på sina solcellsanläggningar använder företaget den molnbaserade lösningen HxGN EAM och har valt Prevas för att genomföra den globala implementeringen av lösningen.

Scatec ASA producerar förnyelsebar energi i Afrika, Asien och Latinamerika, framför allt i Laos, Filippinerna, Egypten, Sydafrika och Uganda. Implementeringen av HxGN EAM startade på två av anläggningarna under hösten 2018, för att sedan successivt genomföras på övriga platser.
– I början var utmaningen för Scatec att de behövde samla in stora mängder data och få en bra nivå och struktur på den information som samlas in på de olika anläggningarna, säger Bjørn Moland, projektledare för implementeringen och produktchef för HxGN EAM på Prevas.

Integrerade system
I dagsläget har Scatec tjugo solcellsanläggningar i tio länder. HxGN EAM används för att centralisera underhållsinformation och digitalisera O&M-processer som förebyggande och korrigerande underhåll, men systemet har även integrerats med Scatecs centrala övervakningssystem som varnar för fel som kräver åtgärdande. En arbetsorder skapas då automatiskt i HxGN EAM, där också utfört arbete dokumenteras.
Utöver integrationen med det operativa styrsystemet kommunicerar HxGN EAM även med Scatecs Azure Data Platform, där all data bearbetas vidare för rapportering och analys i PowerBI – Scatecs BI-lösning. Data från både HxGN EAM och Scatecs centrala övervakningssystem ger insikter om till exempel produktionsförluster, tidsåtgång, svarstid, feltyper och materialförbrukning.
– Prevas har allt sedan start varit en trygg och pålitlig samarbetspartner, säger Heiko Birkholz, som från Scatecs sida varit ansvarig för implementeringen av HxGN EAM.
– Om det dyker upp utmaningar eller problem så vet vi att vi alltid får hjälp att lösa dem.

Tusentals kunder
HxGN EAM ägs av Hexagon och är ett av världens mest utbredda service- och underhållssystem med flera tusen kunder inom offentlig och privat sektor. I Norden levereras systemet av Prevas, en Premier Channel partner för lösningen. Scatec hade redan 2019 byggt solcellsanläggningar för storskalig produktion, men använde inget underhållsystem när Prevas kom in i bilden.

Källa: Prevas