Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Digitala lösningar med maximal användarvänlighet

För dagens företag kan ett samarbete med en professionell IT-partner vara guld värt. TANKEO står för smarta digitala lösningar i form av produkter, tjänster och hela koncept, som resulterar i unika användarupplevelser för såväl TANKEO som dess kunder.

TANKEO är företagens IT-partner för skapande av användarupplevelser, eller UX (User Experience) som är det allmänna begreppet, för såväl sig själva som sina kunder. TANKEO erbjuder konsultation, genomförande och presentation, antingen som en del av kundens team eller i rollen som en frilansande byrå, genom att förvandla idéer och skisser till levande och användarvänliga lösningar.
– Vi jobbar digitalt och skapar utifrån kundernas önskemål, behov och specifikationer såväl produkter och mjukvarulösningar som hela koncept med fokus på maximal användarvänlighet. Det ökar affärsvärdet och gör UX till en naturlig del av företagets fortsatta utveckling, säger Hannes Larsson som leder verksamheten.

Starka projekt
Hannes har alltid drivit projekt vid sidan av sitt dagliga arbete och startade TANKEO AB 2014 för att fokusera på sin egen tolkning av IT.
– Jag såg ett behov av att förbättra plattformar och göra dem mer användarvänliga så att de stod för något mer än att bara leverera information, säger Hannes som lägger stor vikt vid servicebegreppet och ambitionen om att hela tiden bygga långsiktiga kundrelationer.
– Det gäller att ha en god känsla när man ska sätta sig in i rollen på olika uppdrag. Det handlar i mångt och mycket om att skapa effektivitet i ett team, vare sig jag behöver ikläda mig en ledarroll eller vara en i gänget, förklarar Hannes Larsson.
TANKEO tar sig an allehanda uppdrag beträffande digitala lösningar, såsom mobila applikationer, desktop eller webb .TANKEO brinner för att skapa nya kreativa projekt och driva dessa, en passion som avspeglar sig i de lösningar man tillhandahåller. Idag jobbar man med ett flertal starka projekt, bland annat actionsportappen Anywhre som är en tjänst där användaren kan skapa och dela bra offpistleder, härliga cykelleder, perfekta ställen i stan för skateboard eller annat, samt vikar där vinden vid vissa tillfällen blåser perfekt för surfing. Tjänsten skapades för att inspirera och hitta nya sportupplevelser omkring sig med hjälp av sin smartphone. Det rör sig med andra ord om en komplett actionsportapp för såväl nybörjare som proffs.

Future Engineers
TANKEO är också involverat i utbildningsplattformen Future Engineers, i samarbete med en stor amerikansk rymdorganisation och ASME Foundation. Plattformen tillhandahåller tävlingar som riktas mot personer i åldrarna 7-19 år och syftar till att öka kunskaperna kring ingenjörskap och rymden, samt erbjuda utmaningar för uppfinningsrika individer.
– Vi har lanserat sex stycken tävlingar varav de flesta kretsade kring 3D-modeller som löser olika problem. Det handlade om att skapa verktyg för användning i rymden i stället för att besättningen ska behöva vänta på leveranser från jorden. Det här har fått stor spridning och uppmärksamhet i USA och kommer att följas av fler liknande initiativ, upplyser Hannes Larsson.
Han spår en fortsatt god utveckling för TANKEO och berättar avslutningsvis att företaget har flera intressanta projekt på gång men också alltid lyssnar på nya idéer.

Research: Hans Johansson
Text: Örjan Persson