Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Dialog, engagemang och lokal förankring nycklar i Fortinovas utveckling

Konceptbild av bostadsrätt av Fortinova.

I en konkurrensutsatt fastighetsbransch gäller det att ha engagemang och kundfokus. Det är välkända förutsättningar för fastighetsbolaget Fortinova. Tack vare goda relationer och lokal närvaro kan bolaget agera snabbt på förvärvsmöjligheter, samtidigt som positionen som samhällsbyggare i regionen stärks.

Efter många års studier och arbete i USA flyttade Anders Johansson hem till sitt Varberg och grundade fastighetsbolaget Fortinova tillsammans med kollegan Anders Valdemarsson. Målet är, och var från första början, satt högt – att skapa västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden. Faktum är att man är på god väg, nyligen börsnoterades företaget på Nasdaq First North Premier. Bolaget expanderar i hela regionen och bedriver idag verksamhet i bland annat Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Kungsbacka, Lilla Edet, Varberg och Falkenberg.
– Vi har en tilltro till västra Sverige som en region med framtiden för sig. Det genomsyrar hela vår verksamhet, säger Anders Johansson, som vi träffar på huvudkontoret i Varberg.

Framgångsfaktor
Fortinova förvärvar, förvaltar och utvecklar främst bostadsfastigheter. Idag sysselsätter bolaget ett 30-tal personer och har ett portföljvärde om 2,5 miljarder. Beståndet består till 78 procent av bostäder, i nuläget 1 734 lägenheter. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter i fokusområdena Halland och Västra Götaland.
En viktig framgångsfaktor är, enligt Anders Johansson, det personliga engagemanget. Stor vikt läggs vid att kontinuerligt öka kundnöjdhet och kundnytta, hos såväl hyresgäster som investerare.
– Vi är noga med att alltid ha en god dialog med hyresgästerna. Det är i mångt och mycket nyckeln till våra framgångar. 95 procent av våra fastigheter finns i kommuner som ligger över riksgenomsnittet beträffande tillväxt, vilket bidrar till att uthyrningsgraden har stabiliserats på över 99 procent, berättar Anders Johansson.

Stark lokal prägel
Utöver befintliga fastigheter äger Fortinova en projektportfölj med 400 potentiella byggrätter för lägenheter. Fokus på tillväxt är tydligt och bolaget har en egen organisation som uteslutande arbetar med transaktioner.
För att kunna ge en så bra service som möjligt har Fortinova lokala förvaltningskontor på många orter. Personalen har en stark förankring och kunskap om områden de arbetar i.
– Det är oerhört viktigt att vi jobbar med en lokal prägel. Vi vill stärka och bygga upp samhällena där vi är verksamma. Jag tror att det är ett engagemang som syns, säger Anders Johansson.

Marmorlyckan
Ett av Fortinovas mest intressanta förvärv på senare tid är projektet Marmorlyckan i Breared, en lugn idyll i utkanten av Varberg med närhet till den vidsträckta sandstranden i Apelviken. I området finns förskolor, skolor, vårdcentral och annan service. Bebyggelsen är varierad, med hyresrätter, bostadsrätter och trygghetsboende samt rad- och parhus. I kvarteren finns grönområden, planteringar och lekplatser.
Fortinovas kommande fastigheter i Marmorlyckan innehåller dels seniorbostäder, som redan har börjat hyras ut, dels vanliga hyreslägenheter. De senare kommer att hyras ut under våren.
– Marmorlyckan har ett tydligt hållbarhetsfokus, vilket vi ser fram emot att förvalta och utveckla. Hållbarhet är en viktig hörnsten i vår verksamhet, som också präglas av vår värdegrund, med närhet, mod, hjärta och enkelhet, säger Anders Johansson.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson