Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Det pyser och läcker i svensk industri

Inom industrin finns idag stora energiförluster i form av läckande tryckluftssystem och ineffektiva hydraulsystem. Det är inte ovanligt med läckageförluster på 20-50 procent i ett tryckluftssystem.

– Inom svensk industri finns det idag väldigt många system som drivs av hydraulik eller tryckluft. System som är omoderna, både när det gäller energieffektivitet och ur miljösynpunkt, säger Andreas Axstrin, Key Account Manager på SKF Motion Technologies i Sverige.
Tryckluft är kostsamt och energikrävande att framställa. Läckage i tryckluftssystem uppgår i vissa fall till så mycket som 50 procent av den tillförda mängden tryckluft. Arbetet med att lokalisera eventuella läckor i systemet är ofta tidskrävande och svårt. Det handlar alltså om stora pengar att tjäna för industrin för att öka konkurrenskraften.

Elektromekaniska lösningar
Den goda nyheten är att både tryckluft och hydraulik kan ersättas med elektromekanik. Jämfört med tryckluft kan energiförlusterna minskas med upp till 90 procent och när det gäller hydraulik kan förlusterna minskas med cirka 50 procent, visar erfarenheter av installationer som SKF gjort. Nu börjar fler och fler inse att elektromekaniska lösningar är framtiden.

Minskad energiförbrukning med 90 procent
Ett exempel är ett bageri där brödjäsningsprocessen drevs av 26 tryckluftsdrivna cylindrar. När de ersattes med 26 elektromekaniska cylindrar minskade energiförbrukningen i brödjäsningsmaskinen med 90 procent, vilket motsvarar reducerade koldioxidutsläpp med 93 000 kilo per år.
– Genom att plocka bort onödiga energiförluster i form av läckande tryckluftssystem och ineffektiv hydraulik skapas nya möjligheter för att öka lönsamheten, säger Andreas Axstrin.

Källa: skf.com