Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Det personliga speditionsföretaget

Interiör hos CR Cargo International.
CR Cargo International är det personliga speditionsföretaget där alla förfrågningar och kunder – stora som små – är välkomna. Här står man för speditionslösningar med fokus på framför allt Östeuropa, Centralasien och Mellanöstern, alltid anpassade och skräddarsydda efter varje kunds behov och önskemål.

CR Cargo International AB är ett dotterbolag till Scandinavian Shipping & Logistics i Göteborg. CR Cargo etablerades 2015, huvudkontoret ligger i Jönköping och här träffar vi VD och delägare Jim Unbeck som startade bolaget tillsammans med två kollegor. Verksamheten sysselsätter idag tolv anställda samt ytterligare fyra i Malmö där man också har ett kontor. Härutöver finns bolaget även etablerat med ett kontor i Litauen.
Det har med andra ord hänt en hel del under de fyra år som företaget varit verksamt.
– Idag erbjuder vi skräddarsydda speditionstjänster via landsväg, järnväg och sjö med fokus på marknader i Östeuropa, Centralasien och Mellanöstern med Nordafrika, upplyser Jim Unbeck och berättar att det som främst skiljer transport- och logistikverksamhet i dessa områden, i jämförelse med västvärlden, är tullförfarandet.
– Det är både komplicerat och byråkratiskt, men eftersom vi har arbetat med dessa marknader i flera år vet vi vad som gäller. Det är en konkurrensfördel för oss och en stor fördel för våra kunder.

Stort och smått
CR Cargo International jobbar med både import och export, bland annat för aktörer inom livsmedel, industrigods, maskiner och läkemedel.
– Vi innehar GDP vilket innebär att vi har tillåtelse att transportera på uppdrag av läkemedelsindustrin. Härutöver är vi förstås både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standarden, berättar Jim Unbeck.
I kundkretsen finns allt från små lokala företag till världsomspännande koncerner.
– Hos oss ska alla kunder bli sedda och hörda utifrån deras unika behov och krav. Vi står för ett personligt alternativ i branschen och anpassar våra lösningar efter varje specifik kunds unika behov.

Mål och ambitioner
CR Cargo är alltid tillgängliga för sina kunder. Speditörerna finns med hela vägen från bokning tills själva transporten utförs och faktureras. Bilarna är GPS-utrustade för full spårbarhet.
– Det innebär att vi kan följa hela transporten och även godsets temperatur, berättar Jim Unbeck som kan se tillbaka på fyra framgångsrika år för CR Cargo International AB.
Nu blickar han framåt med nya mål i sikte.
– Vi hoppas kunna etableras oss ännu tydligare på de marknader där vi är verksamma idag, men även etablera oss på nya med egna kontor.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson