Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Deltidsbrandmännen finns på våra arbetsplatser

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har knappt 30 heltidsanställda brandmän. Resten av brandmännen är deltidsanställda och har annan primär anställning, även när de har jour; när personsökaren piper har de 5 minuter på sig att inställa sig på brandstationen. Deltidsbrandmännen bidrar till samhällsnyttan samtidigt som de får ersättning redan under utbildningen. Dessutom finns det ju många fördelar för deras arbetsgivare med att ha en utbildad brandman på företaget.

Sydöstra Skånes Räddningsförbund, som förkortas SÖRF, har åtta brandstationer i kommunerna i Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Organisationen har en beredskap med 33 personer dygnet runt. Totalt arbetar cirka 170 anställda på de olika stationerna. Brandmännen består dels av knappt 30 heltidsanställda brandmän, dels av så kallade Räddningstjänstpersonal i beredskap, så kallade RIB-anställda, det vill säga deltidsbrandmän.
– Deltidsbrandmännen har andra sysselsättningar på heltid, där de fortsätter jobba även när de har beredskap, vilket är antingen var tredje eller var fjärde vecka. Under den veckan förväntas man infinna sig på brandstationen 5-6minuter efter personsökaren piper till följd av ett larm, förklarar Martin Andersson, som har jobbat inom räddningstjänsten i 20 år och har varit räddningschef för SÖRF sedan ett år tillbaka.

SÖRF är en räddningstjänst som ansvarar för utryckningsverksamhet, det vill säga att hantera bränder, sjukvårdsuppdrag, trafikolyckor, livräddning och liknande. Räddningstjänsten har även ett antal andra ansvarsområden, exempelvis utbildningar för allmänheten inom exempelvis brandsäkerhet och tillsyn av lokaler och offentliga byggnader.
– Det är ett mycket stimulerande, omväxlande och utvecklande jobb, säger Martin.

Bli deltidsbrandman
SÖRF jobbar för att få in mer deltidsbrandmän. De är representerade på olika evenemang och tillställningar där de informerar om vad det innebär att vara deltidsbrandman. De som är intresserade kan gå in på hemsidan och göra en intresseanmälan under länken ”Vill du bli framtidens Deltidsbrandman” eller följa SÖRF på Instagram. De som vill bli deltidsbrandmän får först genomgå fysiska tester och intervjuer. Faller dessa väl ut så väntar läkarundersökningar och blir man även godkänd där så påbörjar man en grundutbildning på heltid under 3+3veckor.De första 3 veckorna påbörjas i direkt anslutning till anställningen och de övriga 3 genomförs efter att man har jobbat ett tag. Däremellan tjänstgör man som reservbrandman på den brandstation där man kommer att tjänstgöra. Samtlig utbildningstid ersätts ekonomiskt av SÖRF. Av praktiska skäl hamnar de flesta på de brandstationer de bor närmast. Därefter går man en lite längre utbildning med examinationer. Tanken är att man sedan ska påbörja sin tjänstgöring. Det är en rätt lång process, som är utmanande och kräver en del uppoffringar. SÖRF har dock anpassat både utbildningen och tjänstgöringen så att allt ska gå ihop med deltidsbrandmännens vardag.
– Utbildningen tar några månader, men till vardags jobbar man i princip fortfarande med sin vanliga sysselsättning. Man får ersättning hela vägen. All förlorad inkomst får man av oss, säger Martin.

Kvinnor är fortfarande underrepresenterade bland både sökande och anställda. Detta är något SÖRF arbetar för att förändra. I våras hade man exempelvis en inspirationskväll för kvinnor.
– Fler och fler kvinnor blir brandmän, men de är fortfarande en minoritet, säger Martin.

Samhällsnytta
I övrigt finns det en rätt bra spridning bland deltidsbrandmännen. Det är människor som till vardags jobbar som allt från vaktmästare och bilmekaniker till civilekonomer. Det finns många fördelar med att både vara deltidsbrandmän och att ha en anställd som är deltidsbrandman.
– Man får en utbildning som man har nytta av i många situationer i livet, vilket gör att man bidrar till en samhällsnytta. Som företag får man en anställd som jobbar med samhällsskyldig säkerhet, är sjukvårdsutbildad och kan hantera diverse släckredskap, berättar Martin.

Martin har varit verksam inom räddningstjänsten i över 20 år och kan även vittna om att stolthet är något som kommer med jobbet.
– Vi har en mycket god gemenskap på våra brandstationer. SÖRF har en väldigt stabil personalstyrka, som vi är väldigt stolta över, avslutar Martin.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler