Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

De utvecklar framtidens dörrar, fönster och fasader

Två medarbetare på Preconal bakom ett fönsterglas.

Aluminiumfasader, glastak samt avancerade fönster- och dörrsystem är såväl dagens som morgondagens lösningar i byggbranschen. Här spelar med andra ord Preconal System AB / Preconal Fasad AB en viktig roll med sitt starka koncept kring design, tillverkning och entreprenad. Preconal är kort och gott med och utvecklar framtidens lösningar för dörr-, fönster- och fasadentreprenader.

Preconal designar, tillverkar och utför entreprenader av aluminiumfasader, glastak, entréer, fönster- och dörrsystem samt en rad andra unika och tekniskt avancerade byggprodukter. Verksamheten utgår från Halmstad där huvudkontoret ligger, men härutöver driver man även säljkontor i Falkenberg, Malmö, Arboga och Karlstad. Härtill kommer två egna produktionsanläggningar belägna i Falkenberg och Landeryd. Bolaget ingår sedan 20 år tillbaka i Hansen Group som är Nordeuropas ledande dörr-, fönster- och fasadentreprenör. I Halmstad är verksamheten uppdelad i två bolag, Preconal Fasad och Preconal System under ledning av CEO Niels Kjear och COO Mats Jacobsen.
– Vi står för ett mycket brett produktprogram och vänder oss till både privatpersoner och företag. Vi ombesörjer även montering, antingen i egen regi eller via externa auktoriserade montörer, vilket gör att vi alltid kan erbjuda en komplett helhetslösning, säger Mats och lyfter bland annat fram företagsgruppens välkända Millennium-system.

Estetik och kvalitet i perfekt symbios
Han berättar att det kom in nya, positiva influenser i bolaget i samband med att det köptes upp av danska Hansen Group.
– Estetiken spelar en större roll i Danmark där ofta arkitekterna har sista ordet i olika projekt, till skillnad från Sverige där det ofta är byggherrarna. I Danmark betalar man i högre utsträckning mer för god estetik. Här ligger vi lite efter danskarna, anser Mats Jacobsen.
Han konstaterar att företagets systemlösningar är mycket populära. Här ”går man som tåget”, som Mats uttrycker det. Prisbilden är ungefär densamma som hos konkurrenterna, men Preconals lösningar anser Mats är estetiskt mer tilltalande. De har dock fler fördelar än så.
– Vi åstadkommer snygga ytskikt på byggnader men våra lösningar och goda U-värden är ett måste i dessa tider. Ett lågt U-värde borgar för god ekonomi över tid då uppvärmningskostnaderna reduceras. Vi företräder också en rad brandsäkra dörrar som likt våra egna dörrar kan fås med en mängd funktioner, såsom knappsatser, automatik och passagesystem, upplyser Mats Jacobsen.

Konkurrensfördelar
Preconal erbjuder sina kunder PCSA, det vill säga Pre Contract Service Agreement. Det är en service som kortfattat innebär att Preconal redan i ett tidigt skede tar en aktiv roll för att säkerställa komplexa fasadprojekt, bland annat med frågeställningar kopplade till design, energi, miljö och ekonomi. PCSA förebygger med andra ord tidspress och onödiga kostnader.
Detta är en av flera konkurrensfördelar.
– Vi står för några av marknadens säkraste lösningar för vårt hårda klimat. Genom att vi producerar dem själva vet vi att de håller högsta klass in i minsta detalj. Att de dessutom är snygga bidrar till den positiva helhetsbilden, säger Torbjörn Lund, som är mentor inom försäljning och entreprenad.
Liksom Mats Jacobsen vill han öka synbarheten för företagets produkter ytterligare. Sociala medier har visat sig vara en bra marknadsföringskanal, samtidigt som Preconal har ett mycket gott rykte i branschen.
– Det känns oerhört stimulerande att få vara med och utveckla framtidens lösningar för dörr-, fönster- och fasadentreprenader, säger Mats Jacobsen.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson