Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

De löser inköpsproblematikens utmaningar

Inköp är en alltid lika utmanande del av ett bolags verksamhet. Vilka leverantörer är bäst? Vilka erbjuder bäst avtal och villkor? Det finns många faktorer att ta ställning till och här kan Sourcian Partner AB spela en viktig roll. Bolaget förvandlar inköpsfunktionen till en affärsdrivande process för ökad lönsamhet.

I Sourcian Partner AB beskriver man verksamheten som en inköpspartner med fokus på att sänka sina kunders kostnader, öka attraktionen i deras prissättning och skapa trygghet i leveranser.
– Sammantaget bidrar vi till prisvärda och effektiva inköpslösningar för kunder i behov av support, förstärkning, avlastning eller komplettering av befintlig inköpskompetens, säger Ted Nordquist, VD för Sourcian Partner AB.
Ted arbetade tidigare på inköpsavdelningen för Goodfellows, men köpte i juni förra året ut verksamheten och bildade Sourcian Partner. Företaget etablerades i fräscha lokaler i Krokslätts Fabriker och har sedan starten utvecklats till att idag sysselsätta sju anställda.

Ökad lönsamhet och effektivitet
Från början fokuserade Sourcian Partner AB på små och medelstora företag, men utvecklingen har gått mot att man numera även hjälper större bolag som vill öka sin lönsamhet, och effektivisera sin supply chain.
– Vår långa erfarenhet inom området gör att vi snabbt kan skapa oss en tydlig översikt över kundens verksamhet. Utifrån den har vi alla möjlighet att erbjuda allt från punktinsatser till längre samarbeten i syfte att säkra kvalitet och kostnader, stärka marginaler och öka besparingarna. Vår breda kompetens från många branscher och företag gör att vi kan implementera rätt kompetens, process och rutiner i syfte att tillgodose behoven hos våra kunder, framhåller Ted Nordquist.
Han delar in verksamheten i tre huvudsakliga arbetsområden, varav ett är Sourcian Konsult.
– Kunden kan vara medveten om att deras kostnader är höga och effektiviteten låg i verksamheten, men inte alltid veta vad som är möjligt att göra och hur för att lyfta lönsamheten inom  inköp/supply chain. Då går vi in och gör en förbättringsanalys som mynnar ut i ett förslag på förbättringsprojekt, skräddarsytt för varje kund.
Ett annat exempel på hur vi hjälper våra kunder är då det blir ett glapp i kundens personalstyrka, till exempel i samband med försenad rekrytering eller personalbortfall på grund av föräldraledighet eller sjukdom. Det är också vanligt i många verksamheter att man föredrar att anlita extern inköpskompetens för att stärka upp verksamheten inom området. Då kan vi tillsätta rätt konsult med rätt kompetens för att hålla ställningarna, förklarar Ted.
Det andra arbetsområdet är AvtalsEffekt där Sourcian Partner dels har koll på kundens avtal och när dessa håller på att löpa ut, men också hjälper till att omförhandla vid behov. Allt för bästa möjliga resultat inför nästkommande period. Ted och hans kollegor håller koll på processen så att allt blir rätt.
Sourcian Partner erbjuder dessutom coaching och utbildningar inom inköp, oftast på uppdrag av små och medelstora bolag.
– Härigenom kan vi bidra till att öka våra kunders kompetens såväl taktiskt med förhandlingsteknik som strategiskt för att möta företagens tillväxtmål, upplyser Ted Nordquist.

Vill växa
Sourcian Partners kundkrets finns företrädesvis i Västra Götaland. Aktörer inom bygg, livsmedel, automotive, medicin, forskning, grossister med flera i strävan efter behovsanpassade inköpstjänster ingår i kundgruppen, där man via sitt partnerskap med Sourcian får möjlighet att öka sina marginaler och få kontroll över avtal och utgifter.
– Vår ambition för framtiden är så klart att bibehålla den stadiga tillväxt vi haft sedan starten. Vi hoppas också kunna expandera med representation i andra storstadsregioner, inte minst Stockholm och Malmö, avslutar Ted Nordquist.

Research: Hans Johansson
Text: Örjan Persson