Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Danskt robotiserings- och automatiseringsföretag effektiviserar bearbetningsindustrin

Robotisering och automatisering är företaget Robotools specialiteter. Med 20 års konstruktionserfarenhet inom området har man skördat stora framgångar på den nordeuropeiska marknaden.

Robotools grundare och ägare, Leif Thomsen, tar emot i företagets lokaler på danska Jylland.
– Det har onekligen gått bra för oss, men det har tagit många år av experimenterande och uppbyggnad av en skicklig stab av medarbetare. Nyckelpersoner är delägare i företaget men hela personalstaben är anställd över tid och har specialfunktioner. Vi har till exempel en egen konstruktionsavdelning, en egen produktionsavdelning samt anställda som uteslutande jobbar med programmering, berättar Leif.
Robotools verksamhetsidé bygger på att kunden kontaktar företaget med en problemställning som Robotool förenklar eller effektiviserar genom att ta fram en komplett lösning. En rundvandring i lokalerna ger ett imponerande intryck och domineras av en stor ABB-robot som fångar allas blick.
– Denna robot hanterar färdiga fälgar till traktorer och lastar dem på en bearbetnings- och centraliseringsutrustning som säkerställer att fälgen är balanserad och centrerad. Därefter tar en annan robot vid och lastar den färdiga fälgen på en pall för leverans till kunden. Detta moment, där vi ingår som en del i den mekaniska bearbetningsprocessen, ingår i det affärsområde som vi kallar för Industri berättar Thomsen.

Helhetsansvar
Affärsområdet Livsmedel har inneburit att några av Nordens största livsmedelsföretag ställt resan mot Danmark och Robotool, där man med fullautomatiserade produktionslinjer ersatt slentrianmässiga och för personalen slitsamma arbetsmoment med effektiva produktionslinjer.
– Även här lyssnar vi på kundens behov och konstruerar automatiseringslösningar baserat på robotteknologi. Vi tar ansvar för hela produktionskedjan och startar upp hela anläggningen. Vid överlämnandet till kunden ingår också all dokumentation som behövs för att denne ska kunna producera utan avbrott. I konstruktionerna finns också system som gör att vi dygnet runt kan supporta kunden, påtala var ett problem finns och hur kunden ska göra för att åtgärda det, berättar Leif Thomsen.

Utvecklar transportsystem
Det tredje affärsområdet utgörs av den Farmaceutiska branschen där Robotool bland annat konstruerat ett transportband för blodprover som ska till laboratorier för analys.
– Vi erbjuder bland annat en transportlösning som byggs in i redan existerande kabelkanaler eller läggs under dem. Transportbandet har egna brandceller som följer existerande brandceller i fastigheten, och bandet kan hastighetmässigt varieras utifrån vad kunderna önskar, upplyser Leif Thomsen.
Han berättar att man just nu arbetar med att utveckla ett transportsystem som ska gå från laboratoriet till slutförvaring i sjukhusets frys. Detta är en krävande miljö där utrustningen måste kunna fungera, men på Robotool uppskattar man den här typen av utmaningar.
– Vi vet hur vi ska göra, den första prototypen är testad och nu gör vi justeringar i prototyp nummer två. Därefter hoppas vi att lösningen ska kunna vara kommersiellt gångbar och färdig för lansering under 2018, säger Leif.
Han ser med andra ord ljust på Robotools framtid. Nu hoppas man kunna bredda kundkretsen även i Norden.
– Vi satsar på Norden, och för den delen även hela Europa, men självklart är inte minst Sverige och Norge intressanta marknader för oss framöver.

Text och research: Bengt-Olle Persson