Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Dansk pumpgigant på offensiven: Skräddarsydda pumplösningar lanseras i Norden

Danska IRON Pump är en välkänd pumptillverkare med hela världen som arbetsfält. Ett stort antal av företagets produkter finns över hela världen, företrädesvis inom den marina sektorn och offshoreindustrin. Nu satsar man ännu mer offensivt på skräddarsydda pumplösningar och pumpar för både fjärrvärme och fjärrkyla på den nordiska marknaden.

IRON Pumps affärsidé är densamma idag som vid grundandet för mer än hundra år sedan, då företaget tillverkade den första ballastpumpen som installerades på MS Selandia; att stå för helt och hållet kundanpassade lösningar. Därmed förvaltar man de gamla traditionerna om att alltid leverera en pumplösning, anpassad efter kundens verksamhet och behov.
– Kunden kontaktar oss med kravspecifikation och utifrån denna tar vi fram en optimal lösning. Det kan röra sig om pumpar som ska säkras för statisk elektricitet och som ska användas i miljöer med exempelvis explosiva risker. Det kan vara pumpar som ska pressa upp vatten i höghus för att kunna släcka eldsvådor, eller pumpar för avsaltningsanläggningar för havsvatten. Inget problem är för stort eller för litet – vi löser det, berättar Sven Dyrdal, marknadskoordinator i IRON Pump.

Pumpar för rederier
Ett område som IRON Pump satsar extra mycket på är pumpar för fjärrvärme och fjärrkyla.
– Vi befinner oss nu i slutskedet av testerna av pumplösningar för antingen serverhallar eller fjärrvärmeverk, och ofta i kombination, upplyser Birte Steffensen som är IRON Pumps testingenjör.
De marina pumparna säljs antingen direkt till ett rederi, till en offshoreplattform eller till en kund som sköter underhåll och reparationer på dessa enheter. Därför erbjuder man pumpar för många olika behov för de flesta rederier.
– Jag vågar nog påstå att alla som någon gång åkt med exempelvis Scandlines, Finnlines eller Stena Line, bara för att nämna några exempel, på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med våra pumpar. De flesta tänker nog på pumpar för färskvatten eller spillvatten men vi har pumpar för hela den marina miljöns behov, säger Sven Dyrdal.
Han berättar att bolaget dessutom har ett omfattande servicenät med ett stort antal reservdelar i lager.
– Våra pumpar är kända för sin långa driftstid men slitage på lager och andra delar är förstås oundvikliga. De behöver bytas emellanåt och därför lagerhåller vi produkter till pumpar som vi tillverkade för sextio år sedan, säger Dyrdal.

Pumpar för fjärrvärmeverk
IRON Pumps framgångssaga och starka tillväxt gör att man nu satsar mer och mer på den landbaserade verksamheten. Exempelvis har bolagets pumpar installerats på en rad fasta och landbaserade LNG-fyllningsstationer, men då i form av kylpumpar.
Ett annat segment är pumpar för industrin och det kan röra sig om allt från gruv- och pappersindustrin till petrokemisk och biokemisk industri. Sedan några år tillbaka kompletteras den marina pumptillverkningen med pumpar för fjärrvärmeanläggningar, vilket inneburit att bolagets pumpar idag finns på bland andra Avedöre Holmes kraftverk i Köpenhamn, Odense och Esbjerg.
– Därmed står vi också väl rustade för att expandera även på andra fjärrvärmemarknader, konstaterar Sven Dyrdal.

Förvärv som stärker
2017 förvärvade IRON Pump Ellehammer, ett bolag i samma bransch men med ett helt annat koncept, vilket kompletterar IRON Pumps produktportfölj.
– Genom förvärvet av Ellehammer, som numera är ett varumärke i vårt koncept, blir vi en i det närmaste komplett leverantör av pumplösningar till i stort sätt alla branscher, berättar Pernille Stendevad, marknadsansvarig.
Hon anser att kunder som samarbetar med IRON Pump har en stor fördel i och med att de kan behålla sina gamla system, varpå IRON Pump anpassar pumplösningen efter aktuellt behov, samt konstruerar den nya pumplösningen så att den passar på plats. Faktum är att IRON Pump, som en av få aktörer, står fast vid att endast tillverka i Danmark.
– Vi har dessutom kontroll över hela produktionsledet från vår egen konstruktionsavdelning till gjuteriet och själva slutfinishen som vi utför själva innan leverans. Detta tillsammans med ISO 9001-och 14001-certifieringar, samt alla övriga certifikat och tillstånd, gör att vi kan leverera pumplösningar över hela världen för alla behov. Vi anlitas av många stora världsledande företag med ett tungt segment i den norska offshoreindustrin. Norden är vår kommande stora målmarknad, avslutar Sven Dyrdal.

Text och research: Bengt-Olle Persson