Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Dansk ingenjörskonst bakom framgånsgrika konceptlösningar

Två medarbetare på Cre8tek.
Dansk design är välkänt i hela världen och tillsammans med kinesiska produktionslinjer har företaget Cre8tek utvecklat en rad produkter för stora kunder. Med fokus på designlampor, teknisk belysning och elektronik är Cre8tek en problemlösare med stort fokus på kvalitet och innovation.

På kontoret i Hjørring på norra Jylland träffar vi bröderna Olesen som motsvarar två femtedelar av ägandeskapet i företaget Cre8tek. Anläggningen är inte särskilt stor.
– Det behövs inte eftersom arbetet till stor del sker antingen hos kunden eller i våra utvecklings- och produktionslokaler i Kina, förklarar Niels Harry Olesen och fortsätter:
– Ofta är det så att kunderna förser oss med en skiss och en kravspecifikation, varpå vi använder både vårt eget kunnande och våra 30 designers och ingenjörer i Kina för att utveckla produkten och verktygen, tillverka prototyper och göra oss redo för produktion på våra produktionslinjer.

Helhetskoncept
Bröderna Poul Dørup Olesen och Niels Harry Olesen har gedigen erfarenhet från både maskinell bearbetning och elektroteknik- och kommunikationsbranschen innan de valde att starta eget 2011.
– Innan vi startade Cre8tek var Niels och jag kollegor hos en skicklig kinesisk ingenjör, Yilin Pei, i Motorolas dåvarande utvecklingsavdelning i Aalborg. Där utvecklade vi inte bara professionella utan också vänliga band. Vi kunde genom vårt samarbete kombinera dansk design med europeiska kvalitetskrav och kinesisk företagskultur, vilket resulterade i att företaget nu ägs av fem delägare, varav tre verkar på vår fabrik i Kina, berättar Poul.
Cre8tekverkar idag i huvudsak inom tre affärsområden: designlampor, teknisk belysning och elektronik. Företaget, som är ISO 9001-certifierat, svarar för hela produktionsprocessen, inklusive design, prototyptillverkning och alla tester i laboratorium, innan produkten så småningom går i produktion. Dansk kompetens och kinesisk effektivitet är en bra kombination när det handlar om att förkorta ledtiderna.
– Från företaget Ergonomic Solutions fick vi en gång i uppdrag att producera en ram till en IPAD som kan vara låsbar och användbar i bland annat affärer. Vi fick 14 dagar på oss att leverera de första tre fullt funktionella prototyperna i sandblästrad, borstad och anodiserad aluminium, eftersom de skulle visas upp på en mässa. Prototyperna skulle se ut och fungera precis som slutprodukten, som skulle lanseras bara några månader senare. Vi levererade på tolv dagar inklusive tre dagars frakt från vår fabrik i Kina. Det är förstås inte optimalt, men det kan gå snabbt beroende på hur mycket arbete kunden vill att vi ska lägga ned på det aktuella projektet, och hur exakta specifikationerna från kunden är. När allt kommer omkring tar det lite tid att utveckla produkten från skisser och specifikationer, därefter produceras den första prototypen, som sedan testas och godkänns innan verktygen är etablerade och godkända så att produktionen kan börja. Det tar vanligtvis mellan fyra och tolv månader, beroende på produktens komplexitet, säger Poul.

Imponerande meritlista
Trots att Cre8tek inte funnits i mer än åtta år är företagets CV imponerande. En rad danska välkända designföretag har använt sig av Cre8teks kunskaper och produktionsapparat, och på meritlistan finns också världskända Nilfisk.
Hur ser då dessa produktiva och yrkeskunniga bröder på framtiden?
– Vi har haft en mycket gynnsam utveckling. Vår affärsidé bygger på att vi besöker kunden och visar vad vi förmår, samtidigt som vi ställer frågan om huruvida de önskar vår hjälp. Hittills har detta koncept varit mycket lyckosamt, konstaterar Poul och Niels Harry Olesen.
Nu riktas blickarna mot Sverige som de ser som en kommande marknad. Intresserade företag uppmanas att höra av sig för ett oförpliktigande samtal.

Research: Bengt-Olle Persson
Text: Örjan Persson