Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Coops kunders pant blev 330 000 träd i Afrika

En av Coops kunder trycker på Biståndsknappen när hen pantar.

När Coops kunder pantar flaskor kan de välja att trycka på Biståndsknappen – pantpengarna går då till Vi-skogens biståndsarbete. Under förra året skänkte kunderna tillsammans pant till ett värde av 6,6 miljoner kronor, vilket gav 330 000 nya träd i östra Afrika. Invånarna i Danderyds kommun var mest givmilda med sina pantpengar.

Totalt skänktes pant till ett värde av drygt 6,6 miljoner kronor av Coops kunder under 2018, vilket är en ökning med mer än 600 000 kronor från 2017. Efter ett par år där pantbidraget minskat har nu trenden vänt och svenskarna både pantar mer och skänker större andel av panten än de gjorde både 2016 och 2017. Pantpengarna från 2018 motsvarar fler än 330 000 nya träd i östra Afrika där Vi-skogen arbetar.
– Jag vill rikta ett tack till alla Coops kunder som skänkt sin pant. Ett tryck på Biståndsknappen innebär att du bidrar med träd som tar människor ur fattigdom, ger mat på bordet och som gör skillnad för klimatet, säger Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop.
Danderyds kommun givmildast
I Danderyds kommun skänkte invånarna 6,97 kronor av varje pantad hundralapp under 2018, vilket ger Danderyd en förstaplats på listan över de kommuner i landet där biståndsknappen används allra flitigast. Nästan en tredjedel av den totala summan pantpengar som skänktes under 2017 kommer från Stockholms län. På andraplats hamnar Uppsala län och tredjeplatsen går till Gotlands län.
Utöver Biståndsknappen har Coops kunder också andra möjligheter att enkelt bidra till Vi-skogens arbete. För varje bärkasse som säljs på Coop går 3 öre till organisationen. Kunder som har Coops betalkort kan koppla på tjänsten ”Bistånd på köpet”, då avrundas varje köp upp till närmaste krona och mellanskillnaden går till We Effect.
Fakta om Biståndsknappen:
– Biståndsknappen introducerades 2004 och finns nu i 609 Coop-butiker över hela landet.
– Sedan starten har kunderna som trycker på Biståndsknappen skänkt 92,3 miljoner kronor. Det motsvarar mer än 4,5 miljoner träd i Rwanda, Tanzania, Kenya och Uganda där Vi-skogen arbetar.
– För tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd. Träden ökar inkomsterna och skyddar mot torka, skyfall, jorderosion och andra effekter av klimatförändringarna som i dag drabbar miljontals människor i Afrika.
Källa: Coop