Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Cell Impact bygger ny produktionsanläggning för framtidens vätgasteknik

Närbild på tillverkning av flödesplatta hos Cell Impact.

Den snabba elektrifieringen av världens fordon ställer allt högre krav på effektiv energiomvandling och Karlskogaföretaget Cell Impact är idag världsledande med sin unika teknik för att tillverka flödesplattor för vätgasdrivna bränsleceller. Nu ökar efterfrågan och Cell Impact utvecklar därför en helt ny högautomatiserad fabrik i Karlskoga.

Till skillnad från laddningsbara batterier använder en bränslecell vätgas för att producera elektrisk energi. Eftersom vätgas är ett mycket energirikt grundämne är det ett högpresterande drivmedel speciellt lämpat för tyngre fordon som lastbilar, stora personbilar, tåg och båtar. Om vätgasen produceras med förnybar energi är det också ett av världens mest miljövänliga drivmedel eftersom den enda restprodukten är vanligt vatten.

Flödesplattan – hjärtat i en bränslecell
En bränslecell innehåller hundratals mycket tunna och speciellt designade metallplattor. Det är bland dessa plattor den kemiska reaktionen att omvandla vätgas till elektricitet sker, och plattans utformning är vital för att processen skall bli så energieffektiv som möjligt.
– För att kunna tillverka flödesplattor i så stora volymer, och med den noggrannhet som efterfrågas, har vi utvecklat en helt ny produktionsteknik, berättar Pär Teike, vd för Cell Impact. Det är en unik produktionsmetod som sträcker sig hela vägen från datorstödd design till högprecisionsverktyg och formning, och som också har den fördelen att den är mycket kostnadseffektiv i förhållande till konkurrerande formningsmetoder.

Ökat globalt intresse för miljövänlig drivmedelsteknik
Efter många år av forskning och utveckling av grundteknologin bestämde sig Cell Impact för två år sedan att satsa fullt ut på flödesplattor som enda produkt. Både klimatkris och luftkvalitet är starka trender som gör att många av världens länder nu tittar på vätgas som en väsentlig del av sin energimix. Hos Cell Impact märker man att intresset bland bränslecells- och fordonstillverkare bara ökar.
– Att vi som ett litet svenskt företag lyckats få ett antal globala kunder på så kort tid är något jag är mycket stolt över, säger Pär. Vi arbetar bland annat mot fordonsindustrin som är en av världens mest krävande marknadssegment när det gäller kvalitet, pris och leveransprecision. Och vi får inte glömma att vi erbjuder en helt ny produktionsteknik i en ganska konservativ bransch som ju i sig är rätt duktiga på att forma metalldelar.

Ny fabrik i Karlskoga
Cell Impact håller snabbt på att växa ur sina nuvarande lokaler och har därför beslutat sig för att flytta till en ny och betydligt större produktionsanläggning i Karlskoga. Den kommer, förutom flera produktionslinjer, även att omfatta ny avancerad teknik och väsentligt högre automationsgrad än idag. När den är färdigutvecklad kommer den att vara en av världens största anläggningar för produktion av flödesplattor.
– Vi planerar för en toppmodern anläggning med robotar, lasermaskiner och formpressar, säger Tord Lätt, COO på Cell Impact. Normalt skulle kanske den här typen av produktionsanläggning kanske hamna utomlands men vi är ett blågult företag och kommer så att förbli även i framtiden, tillägger Tord bestämt. Dessutom har vi tillgång till mycket hög kompetens i närområdet, både inom produktion och automatisering.

Tydliga ambitioner
Cell Impact står med andra ord inför en mycket intressant tillväxtfas och siktet är inställt på att bli världsledande i den kommande vätgasekonomin.
– Fordonsbranschen är en första naturlig marknad eftersom den strävar efter att bli helt fossilfri, säger Pär men tillägger att det tillkommer fler och fler användningsområden för bränsleceller – och således också för flödesplattor. Reservkraft, drönare samt utrustning för produktion och lagring av vätgas är några exempel.
– Vi känner att vi har vind i seglen just nu och många aktörer kontaktar oss för att de vill lära sig om den teknik vi arbetar med, konstaterar Pär Teike. Med vår nya anläggning får vi ökade möjligheter att tillgodose den ständigt växande efterfrågan på våra produkter, samtidigt som vi hjälper till att göra en rejäl insats för framtidens miljö.

One thought on “Cell Impact bygger ny produktionsanläggning för framtidens vätgasteknik

Comments are closed.