Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Caverion installerar solpaneler i hela landet

Caverion satsar på solenergi och tecknar samarbetsavtal med solcellsdistributören Kraftpojkarna. Genom avtalet kan Caverion erbjuda solcellslösningar till kunder över hela landet. Avtalet innebär initialt att Caverion kommer utföra installationer av solceller till Kraftpojkarnas samarbetspartners i hela Sverige.

– Den här typen av smarta lösningar ligger helt in linje med vår strategi. Vi ska ligga i bräschen för energieffektivisering och ett hållbart samhällsbygge, samtidigt som vi ska leverera höga kundvärden. Att vi kan erbjuda både befintliga och framtida kunder en möjlighet att spara pengar på sin energianvändning, uppfyller båda de löftena, säger Fredric Dahlgren, distriktschef Caverion.

Miljövänligt och förnyelsebart
Solceller innebär en miljövänlig och förnyelsebar källa till energi. Samtidigt kan den energi som överproduceras under soliga dagar säljas tillbaka till kraftbolaget, efter att fastighetens energibehov har täckts.
Caverion och Kraftpojkarna har sedan sommaren 2017 ett samarbete på Gotland, där ett sjuttiotal fastigheter försetts med solceller. Det lokala samarbetet har fungerat som modell när det nationella avtalet utformats.

Källa: caverion.com