Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Byggpartner med enkla och tydliga processer

Jonas Billgren, VD och ägare i Sydbab AB.
Sydbab AB är byggföretaget där kunden står i centrum och där alla kontakter är enkla och smidiga genom hela byggprojektet. Med gedigen kompetens och välrenommerade samarbetspartners kan Sydbab ta sig an allehanda byggprojekt, stora som små, för såväl privatpersoner som företag, industrier, fastighetsägare och kommuner.

Sydbab AB arbetar brett inom byggservice och kan åta sig alla möjliga uppdrag, allt från totalentreprenader till mindre serviceuppdrag.
– Vi jobbar med alla typer av servicearbeten. Våra kunder uppskattar att de bara behöver en enda kontakt genom hela deras byggprojekt. Vi sköter kontakterna med berörda hantverkare, vilket medför kortare beslutsvägar och att våra kunder kan ägna sig åt sin kärnverksamhet, säger Jonas Billgren, VD och ägare i Sydbab AB.
Sydbab arbetar idag till 90 procent mot företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Man har också ramavtal med flera av regionens kommuner.
– Upptagningsområde sträcker sig egentligen över hela Skåne, men de största och flesta jobben brukar finnas här på den västra sidan, upplyser Jonas och berättar att företaget sakta men säkert har vuxit till dagens tolv anställda. På kontoret får han god hjälp av Therese Tjernberg som både svarar i telefon och sköter ekonomin.
– Det blir förhoppningsvis mer tid för mig på fältet då, säger Jonas med ett leende.

Stadig tillväxt
Sydbab AB såg dagens ljus 2013. Man började i hyrda lokaler i Oxie där man från början var fyra personer verksamma i företaget.
– Jag har varit i branschen sedan skolan och kände att jag kommit till en punkt då det var dags att pröva mina egna vingar. Förra året flyttade vi in i nya lokaler som vi själva har varit med och projekterat och byggt. Här har vi även andra lokaler som vi sedermera har hyrt ut till andra verksamheter, berättar Jonas Billgren.
Sydbab har vuxit stadigt, vilket inneburit att man numera kan ta sig an riktigt stora entreprenader. Man har till exempel byggt samtliga butiker åt TGR-koncernen, utfört flera takentreprenader åt LKF, har löpande jobb åt flertalet bostadsrättsföreningar och ramavtal med både E.ON, kommunala bostadsbolag och LKF.

Blickar framåt
Sydbabs korta beslutsvägar skapar förtroende hos kunderna. Det är något Jonas Billgren tar med sig in i framtiden där ambitionen är att fortsätta växa och inom några år sysselsätta ett 20-tal anställda.
– Framför allt ska vi värna om god och snabb service och stå för en sammansatt erfarenhet gentemot våra kunder. Lokaler har vi, personal söker vi och nu ligger fokus på att hitta en bra arbetsledare som kan avlasta mig och har kunskap, samt kan vara en bra lagledare för våra glada och serviceinriktade medarbetare. Att få arbeta med en så glad och engagerad personal där alla jobbar mot samma mål, har ett leende när de kommer till jobbet, och ler lika gott när de går hem, det är det som förgyller min dag, avrundar Jonas Billgren.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson