Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Business Intelligence för målmedvetna företag

Fem medarbetare på Infotool Data AB.
Framgångsrika företag har i många fall en gemensam nämnare: effektiva beslutsstöd, eller Business Intelligence. I Infotool Data AB är detta ett sedan länge bekräftat faktum, vilket resulterat i ett mycket starkt koncept kring helhetslösningar för BI. Ett samarbete med Infotool blir därmed en lönsam investering för framtiden.

IT-företaget Infotool Data AB erbjuder användarvänliga, kostnadseffektiva och produktivitetshöjande lösningar för beslutsstöd samt affärssystem för budget och prognos. Detta lägger grunden till flexibla verksamhetsstöd som enkelt kan anpassas till förändringar.
– Vi ser oss som en helhetsleverantör av beslutsstöd eller Business Intelligence. Vi levererar programvara och lösningar, och har utvecklat en support i världsklass. Vår ambition är att de som anlitar oss ska göra en både trygg och lönsam investering för framtiden, säger Gunilla Gustafsson, regionansvarig på Infotool i Halmstad.
Här har verksamheten funnits sedan 1998. Elva år tidigare startades företaget på initiativ av två personer med ett förflutet på Ericsson. På Stockholmskontoret jobbar åtta personer medan kontoret i Halmstad, där det finns support, konsultverksamhet och försäljning, sysselsätter sex personer. Den 29 maj invigs de nya lokalerna på Olofdalsvägen i Halmstad.

”Sveriges bästa jobbarkompis”
De IT-lösningar Infotool Data tillhandahåller kan användas av alla, inte bara av beslutsfattare och specialister.
– För att åstadkomma en fullt fungerande Diver Platform, som BI-systemet heter, gäller det att vara lyhörd och förstå kundens behov, understryker Gunilla och framhåller samtidigt vikten av att hela tiden jobba nära och i tät dialog med kunden.
– Vi tror på långsiktiga kundrelationer och goda samarbeten. Infotool vill helt enkelt vara Sveriges bästa jobbarkompis, säger hon med glimten i ögat.
Engagemang och tillgänglighet är två nyckelord som Infotool byggt hela sin verksamhet kring. Företaget har blivit utsett till toppleverantör av verksamhetslösningar i Radars årliga och Nordens största rapport avseende upplevd IT-leverantörskvalitet sex år i rad.
– Vi ser det som ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt, säger Gunilla som i sammanhanget gärna framhåller sina medarbetare.
– De är mycket kompetenta, de förstår sig på kundernas processer och besitter över huvud taget stora IT-kunskaper.

BI som det ska vara i Measure Factory med Self Service
Infotool Data AB erbjuder Measure Factory i samarbete med leverantören Dimensional Insight.
– Det som alltid har varit en utmaning inom BI är att ha källorna till nyckeltalen tillgängliga så att det går att spåra och kvalitetssäkra data. Med Measure Factory från Dimensional Insight blir detta möjligt, konstaterar Gunilla Gustafsson.
Med Measure Factory kan man se definitioner, kalkyleringar och dokumentation tillsammans med resultaten. Man för en dialog med kollegorna kring resultat och nyckeltal. Dessutom bestämmer du själv vilka nyckeltal du vill titta på i Self Service-delen, där du själv tar fram dina egna sidor med analyser och rapporter.
– Vi ligger väl till i konkurrensen på marknaden, inte minst genom Measure Factory där vi ligger i framkant. Vi tror på fortsatt tillväxt för såväl oss som branschen i stort och välkomnar alla företag att bli en del av Infotool-familjen, avrundar Gunilla Gustafsson.

Research: Stefan Leufstedt
Text: Örjan Persson