Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bublar Group expanderar i Asien

Ung man har på sig VR-headset från Bublar.

Bublar utökar verksamheten i Asien och öppnar kontor i Singapore via dotterbolaget Vobling. Marknaden och intresset för företagslösningar inom XR, extended reality, är stor i regionen, framförallt för utbildningslösningar inom Virtual Training.

Sedan flera år är Bublar en etablerad aktör i Asien via Voblings verksamhet i Manila på Filippinerna. Bland de befintliga kunderna finns både lokala- och internationella kunder från Asien och Europa. Etableringen i Singapore ger större möjligheter att bredda befintliga och nå nya kunder på den asiatiska marknaden.

”Stor marknadspotential”
Erbjudandet till företag etablerade i Singapore kommer att utgöras av Voblings Virtual Trainings-lösning, såväl som andra mer skräddarsydda erbjudanden. Dessutom även av SaaS-lösningar för e-handeln, via Bublars dotterbolag Sayduck. Också här finns möjligheter att ta nya kunder och växa kundbasen i Asien.
– Asien är en viktig region för oss. Marknadspotentialen är stor för våra företagslösningar, samtidigt som många länder i regionen ligger långt fram i sin digitalisering. Det gör det enklare för dem att förstå, se värdet och tillämpa våra lösningar. Vi har redan ett flertal befintliga kunder och strategiska samarbetspartners i Singapore vilket ger oss en bra start, säger Anders Ribbing, VD Vobling.
Försäljning och utveckling
Verksamheten i Singapore startade under februari och kommer inledningsvis att vara inriktad på försäljning medan verksamheten i Manila fortsatt har fokus på utveckling och leverans av lösningar. Alexander Hamilton, som idag är VD för Vobling Asia på Filippinerna, kommer också att gå in som VD för bolaget i Singapore. Rekrytering av landschef har påbörjats.
Källa: Bublar Group AB