Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Brexit: Hälften av företagen i EU27 har minskat sina investeringar i Storbritannien

Hotet om Brexit innebär att nästan hälften av företagsledarna i EU27 har minskat sina investeringar i Storbritannien och redan sett störningar i sina leverantörskedjor. Det visar en undersökning som advokatbyrån Baker McKenzie har genomfört bland 800 företagsledare på sex större marknader i EU27. I Sverige har 55 procent av de undersökta företagen redan minskat sina investeringar i Storbritannien och 47 procent har sett störningar i sin leverantörskedja.

Över tre fjärdedelar av företagen i undersökningen uppger att deras företag skulle klara sig lika bra eller bättre om Storbritannien stannade i EU. Företagen tycker inte att deras röster har blivit lyssnade på i Bryssel. Mer än hälften (54 procent) tycker att deras åsikter inte har efterfrågats och inte heller finns representerade i EU:s Brexit-förhandlingar. Icke desto mindre har 78 procent av företagen i EU27 redan gjort förändringar i sin verksamhet eller strategi, vilket sätter stopp för uppfattningen att EU-företagen står och stampar medan de väntar på utgången av förhandlingarna.
84 procent av respondenterna i Sverige utvärderar aktivt Brexit-relaterade risker och 79 procent har gjort förändringar i sin verksamhet eller strategi till följd av detta.
– Företagen ser över sin leverantörskedja och analyserar i vilken utsträckning den behöver förändras och kan optimeras. Med en förväntad hård Brexit kommer det att bli en ny komplexitet när det gäller att göra affärer med Storbritannien, oavsett handelslösning. Det kommer att bli högre kostnader för att handla med Storbritannien och ytterligare en administrativ börda. Framförallt företag som handlar med produkter med stora lager har börjat se över sin logistik. Några har flyttat eller planerar att flytta sina lager till Centraleuropa, säger Mattias Hedwall, global chef för International Commercial & Trade på Baker McKenzie.
Pragmatism framför politik
Tre fjärdedelar av respondenterna tycker att EU borde göra eftergifter till Storbritannien för att säkerställa en bättre handelsrelation med företagen i EU27. Ett frihandelsavtal med Storbritannien är mer populärt bland företagen i EU27 än en tullunion; 67 procent av respondenterna bedömer att ett frihandelsavtal är viktigt för deras verksamhet jämfört med 45 procent för en tullunion. Detta harmoniserar med den brittiska regeringens förhållningssätt, vilken har avfärdat ett tullunionsmedlemskap efter Brexit.
45 procent av alla respondenter har dock ännu inte gjort några förberedelser för den potentiella förlusten av ett förmånshandelsavtal med Storbritannien.
Bestraffning, men inte till vilket pris som helst
En tredjedel av respondenterna skulle vilja att Storbritannien straffas när det gäller ett framtida handelsavtal, med mer fientlighet i EU:s maktcentra Frankrike och Tyskland.
Däremot tyckte 96 procent av företagsledarna i EU27 att förmånlig handel med Storbritannien var viktigare än att lära Storbritannien en läxa.
– Förhandlarna är också mer intresserade av att hitta bra lösningar för båda sidor och det finns ingen anledning att straffa Storbritannien. Med detta sagt så måste förhandlarna hitta en balans mellan att ge Storbritannien en bra överenskommelse och samtidigt visa EU27 att det inte är samma sak att vara utanför EU som att vara en del av EU, säger Mattias Hedwall.
– Det är ingen tvekan om att de flesta företag i EU ser Brexit som ett stort misstag. Men företagen måste göra det bästa möjliga av det faktum att det händer nu och företag som inte redan är förberett, borde du genomföra en utvärdering av den påverkan som Brexit har snarast, säger Mattias Hedwall.
Källa: Baker McKenzie