Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Brett industrikoncept med totalansvar

JohSjö-gruppen fokuserar på tre områden; Pharma & Biotech, Industri & Process samt El & Automation. På anläggningen i Norrköping tar man kundens idéer och koncept från konstruktion och produktion till installation och drifttagning. Kunden får en part som tar ett helhetsansvar för hela leveransen.

JohSjö-gruppen sysselsätter ett 70-tal anställda och omfattar fyra operativa bolag. Inom gruppen finns egna och produktionsnära konstruktions- och programmeringsresurser samt effektiv projektledning.
– JohSjö-gruppen arbetar i huvudsak inom tre områden; Pharma & Biotech, Industri & Process samt El & Automation. Här har vi kunnande och kan tillföra kompetens. Genom samverkan mellan bolagen i JohSJö-gruppen ger vi kunden ett unikt helhetserbjudande, säger Thomas Lundell, VD och koncernchef.
– Beträffande Pharma & Biotech besitter vi stor kunskap kring utrustning, produkter och styrning av produktionsprocesser. Pharma & Biotech styrs av strikta regelverk, krav på utmärkt kvalitet, höga krav på dokumentation och spårbarhet. Våra processer och arbetsrutiner är anpassade för att möta dessa krav, understryker Thomas.
Inom området Pharma & Biotech levererar man, förutom tankar och tryckkärl, även CIP-skiddar, processlinjer, specialutrustning, el och automation, elektrisk och mekanisk installation och i vissa fall drifttagning. De stora läkemedelsproducenterna är typiska kunder och härutöver samarbetar JohSjö-gruppen med de stora och ledande konsultföretagen som verkar inom området.

Kompletta lösningar
Tack vare JohSjö-gruppens breda kompetens och erfarenhet, samt en effektiv projektledning, kan man tillmötesgå olika kunders krav inom så skilda områden som processindustri, energigenerering och maskinbyggare. Det handlar om skiddar för gas- och vätskedistribution, delar av eller hela processlinjer, processnära specialutrustning, el och automation, elektrisk och mekanisk installation, drifttagning och underhåll. Ett bra exempel är sidosystem till Siemens gasturbiner där JohSjö-gruppen står för en komplett leverans av ett färdigt system.
Inom området El & Automation levererar JohSjö-gruppen kompletta lösningar till industrin med höga krav på optimering och tillgänglighet. Här handlar det om kvalificerad maskinstyrning, styrning av kylanläggningar, retrofit, pumpstationsstyrning, låg- och mellanspänningsställverk, kartering av befintlig utrustning, elinstallation, drifttagning och underhåll, för att nämna några exempel. En bra referenskund är Norrköping Vatten och Avfall AB där man arbetar med installation och underhåll av både ny och befintlig utrustning.
Tittar man på de olika företagen inom gruppen finner man att:
– JohSjö System AB tar fram effektiva lösningar som tar kundens idé och koncept vidare till färdig produkt, system eller anläggning. Ingenjörer, konstruktörer och projektledare tar fram, samordnar, identifierar och kartlägger tekniska helheter.
– JohSjö Industri AB är ett kompetenscenter inom rostfritt och jobbar med plåtformning, kvalificerad svetsning och ytbehandling samt kvalificerad montering.
– IndustriAutomatik Norrköping AB erbjuder kunder lösningar inom automation, apparatskåp och ställverk, samt en flexibel produktion.
– EMI Elektromontage Installation AB är ett elinstallationsföretag med spetskompetens inom processautomation, industri och kraftdistribution. EMI tar sig an projektering, installation, underhåll och service.

Kompetens och flexibilitet
– Vi vänder oss till kunder över hela Sverige. Våra kunder uppskattar vårt effektiva arbetssätt med korta beslutsvägar, vilket landar i en bra totalkostnad för projektet. Vi är enkla att samarbeta med, flexibiliteten kännetecknar vår organisation, liksom låg personalomsättning och hög kompetens. En bra sammansättning av personer med olika bakgrund borgar för en framgångsrik organisation, konstaterar Thomas Lundell som har innehaft VD-rollen i JohSjö-gruppen i tre år.
Han har lång erfarenhet från industri, produktion och teknikhandel, bland annat som dotterbolags-VD inom Lagercrantz Group AB (publ).
– Våra prognoser pekar på en fortsatt stabil tillväxt. Vi kommer att växa och bli en ännu starkare aktör på marknaden. Våra gemensamma krafter förverkligar idéer, avslutar Thomas Lundell.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson