Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Brett industrikoncept med totalansvar

Medarbetare i JohSjö-gruppen arbetar på maskin.

För industrin har JohSjö-gruppen länge varit en viktig samarbetspartner. På JohSjö i Norrköping fokuserar man på tre områden: Industri & Process, Pharma & Biotech och El & Automation. Här tar man kundens idéer och koncept från konstruktion och produktion till montering och installation, vilket innebär att JohSjö tar ett helhetsansvar för hela leveransen och funktionen.

JohSjö-gruppen sysselsätter ett 80-tal anställda och omfattar fyra operativa bolag. Inom gruppen finns egna och produktionsnära konstruktions- och programmeringsresurser samt effektiv projektledning. JohSjö-gruppen arbetar i huvudsak inom tre områden: Pharma & Biotech, Industri & Process samt El & Automation. I gruppen finns stort kunnande och bred kompetens, och genom samverkan bolagen emellan erbjuder man sina kunder ett unikt helhetserbjudande.

Höga kvalitetskrav
JohSjö System AB i Norrköping är ett kompetenscenter inom rostfritt och industriapplikationer och jobbar med plåtformning, kvalificerad svetsning och ytbehandling samt kvalificerad montering. Här fokuserar man på två områden: Industri & Process samt Pharma & Biotech.
– Beträffande Pharma & Biotech besitter vi stor kunskap kring utrustning, produkter och styrning av produktionsprocesser. Vi tar fram kompletta lösningar, inte minst för läkemedelsproducenterna, säger Hans Nilsson, vd för JohSjö System AB.
Branschen för pharma och biotech styrs av strikta regelverk, krav på utmärkt kvalitet samt höga krav på dokumentation och spårbarhet. JohSjö AB:s processer och arbetsrutiner är anpassade för att möta dessa högt ställda krav.
Beträffande området Industri & Process tillverkar JohSjö Industri bland annat rostfria applikationer, så som tankar, tryckkärl och bränsle-/kylvattensystem.
– Våra produkter kännetecknas bland annat av krav på extremt låga RA-värden (0,2 eller lägre), vilket innebär absolut högsta noggrannhet beträffande produkternas ytor och svetsar, upplyser Hans.

Samlad kompetens
Tack vare JohSjö-gruppens breda kompetens och erfarenhet, samt en effektiv projektledning, kan man tillmötesgå olika kunders krav inom så skilda områden som processindustri, energigenerering och maskinbyggare.
Tittar man på de övriga företagen i gruppen finner man att:
– JohSjö System AB tar fram effektiva lösningar som tar kundens idé och koncept vidare till färdig produkt, system eller anläggning. Ingenjörer, konstruktörer och projektledare tar fram, samordnar, identifierar och kartlägger tekniska helheter.
– IndustriAutomatik Norrköping AB erbjuder kunder lösningar inom automation, apparatskåp och ställverk, samt en flexibel produktion. EMI i Norrköping AB utför elinstallationer utöver det vanliga inom industri och andra krävande miljöer.
– EMI Elektromontage Installation AB är ett elinstallationsföretag med spetskompetens inom processautomation, industri och kraftdistribution. EMI tar sig an projektering, installation, underhåll och service.
– Det är förstås en stor fördel för våra kunder att vi representerar specialkunskap inom olika områden, vilket gör att vi alltid kan tillmötesgå de höga krav som ställs inom industrin. Vi vänder oss till kunder över hela Sverige, de uppskattar vårt effektiva arbetssätt med korta beslutsvägar, vilket landar i en bra totalkostnad för projektet. Vi är dessutom enkla att samarbeta med, avrundar Hans Nilsson.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson