Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bredaste utbudet av plattvärmeväxlare och tillbehör på marknaden

WCR har försett den svenska marknaden med plattvärmeväxlare och tillbehör sedan 1993. Man ger kunderna, som finns inom en rad olika branscher, tillgång till alla plattvärmeväxlare som finns på marknaden och kan även rekonditionera gamla plattor. Just nu satsar man på tillväxt i Sverige och behöver därför förstärka både säljorganisationen och produktionen inom kort.

West Coast Regasketing, som kallas WCR till vardags, grundades 1980 i USA med syftet att förse marknaden med plattvärmeväxlare och tillbehör. Sedan dess har man expanderat till den globala marknaden och finns idag i Tyskland, Nederländerna, Sydkorea, Storbritannien och Sverige. Den svenska anläggningen etablerades i Halmstad 1993 och firar därmed 30-årsjubileum i år. Kent Levin är ny platschef för WCR i Halmstad. Han är dock inte ny på företaget, utan har jobbat här i 19 år.
– Jag har god kännedom om företaget och våra produkter, men jag lär mig fortfarande något nytt varje vecka. Det är väldigt kul att ständigt känna att man lär sig och utvecklas, säger Kent.

Alla plattvärmeväxlare
WCR tillverkar både plattor och packningar för alla varumärken av plattvärmeväxlare, som används för att värma upp allt från golv till pooler. Kunderna finns inom en rad olika branscher, exempelvis processindustrin, rederibranschen och metallindustrin och man har även många kunder inom fastighetsbranschen. Man hjälper både små och stora företag. Bland de mer välkända svenska uppdragsgivarna märks till exempel Halmstad Energi & Miljö, Absolut, Krönleins Bryggeri, Örnsköldsviks Energi, Viking Line och Öresund DryDocks. WCR har rutiner på plats för att hjälpa kunderna på bästa möjliga sätt.
– Om plattvärmeväxlare eller plattor går sönder i exempelvis en industri kan det resultera i driftstopp, vilket kan bli väldigt dyrt. Därför kan vi lagerhålla produkter åt kunder. Det vi inte har inne har oftast exempelvis Holland eller Tyskland, säger Kent.

Det händer att man får akuta jobb från sina kunder.
– Vi har jour för våra kunder och kan åka ut dygnet runt om skulle behövas eller efterfrågas, berättar Kent.

WCR föredrar dock att arbeta med planerade stopp, då man gör underhåll och eventuellt byter ut plattor under mer kontrollerade former. Plattorna behöver inte nödvändigtvis kasseras om de skulle ha sprickor eller liknande. WCR ägnar sig nämligen även åt rekonditionering, då man rengör och restaurerar plattorna till nyskick. Detta kan man göra för både äldre och nyare modeller, vilket innebär att livslängden på kundernas värmeväxlare förlängs väsentligt.

Tillväxt
WCR är ett företag som utvecklas hela tiden, vilket inte bara är bra för tillväxten utan även för medarbetarna, som stimuleras i sitt dagliga arbete.
– Nasri, en av våra säljare, kom hit efter han hade gått färdigt sin utbildning och visade framfötterna på en gång. Det var för åtta år sedan. Idag håller han kontakten med kunderna ute på plats, berättar Kent stolt.

När vi pratar med Kent i slutet av januari har han nyligen anställt en ekonom. Nu har man dessutom behov av att förstärka personalstyrkan med ytterligare en säljare.
– Vi kommer behöva anställa fler i produktionen efter det. Tanken är att växa den närmaste tiden, avslutar Kent.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler