Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Breda tjänster för hela anläggningsbranschen

Grävskopa från Jarnbros Åkeri och Entreprenad

Den starka bredden är kanske det som imponerar mest när vi tar en titt på Jarnbros Åkeri & Entreprenad AB. Det gedigna Arvikaföretaget erbjuder det mesta som hör till anläggningsbranschen – allt från grävuppdrag och trädfällning till allehanda transporter. Härtill kommer den egna butiken som drivs i samarbete med Lantmännen Maskin.

Jimmy Jarnbro, VD och ägare av Jarnbros Åkeri & Entreprenad AB, startade den egna firman 2003 och fick ett rejält uppsving 2005 när stormen Gudrun hade dragit förbi.
– Det fanns i princip hur mycket jobb som helst under den tiden, minns Jimmy som i samband med starten köpte sin första timmerbil.
Redan innan dess hade han dock kört lastbil i rollen som åkare längs de europeiska vägarna, men det var i entreprenadbranschen han växte upp i och med att hans far jobbade med skogsmaskiner. Jimmy har med andra ord en stabil bakgrund att bygga den egna verksamheten på, vilken innefattar det mesta inom transport- och anläggningstjänster, såsom timmer-, grus- och lastväxlarkörningar, grävuppdrag, huslyft, trädfällning och hjullastartjänster. Man jobbar med service och underhåll, erbjuder däckservice och driver en egen slang- och hydraulverkstad. Den sistnämnda ligger i anslutning till den egna butiken i Arvika, vilken drivs i samarbete med Lantmännen Maskin. Här finns också ett omfattande reservdelslager.

Lyfter fram personalen
Jarnbros Åkeri & Entreprenad sysselsätter idag 35 anställda och innefattar ett 20-tal bilar, varav tre timmerbilar, fyra kranbilar och fem asfaltsbilar. Härtill kommer en vagnpark med elva grävare och åtta hjullastare. Man kör virke genom TLV, har anläggningsbilarna genom Vvlbc, och grävmaskinerna genom Värmlandsschakt.
– Verksamheten har onekligen vuxit med tanke på att jag startade med ett lån och två tomma händer, konstaterar Jimmy med ett leende.
Han ser flera anledningar till att utvecklingen har varit god sedan start, men det är personalen som han framhåller allra mest.
– Det är tack vare deras arbetsglädje och breda kompetens som vi är där vi är idag, utan dem hade det inte gått, säger han med stort eftertryck och berättar att medarbetarna har en framträdande roll när det kommer till nyrekryteringar.
– Personalen har ofta kontakter och kan rekommendera duktiga yrkesmän. Samtidigt för dessa personer ofta med sig nya uppdragsgivare in i verksamheten, vilket gör att vi växer och utvecklas ännu mer. Mina medarbetare älskar verkligen sina jobb.

Ringar på vattnet
I Jarnbros Åkeri & Entreprenad jobbar man med både stort och smått för såväl företag som privatpersoner. I regel handlar det inte om så många egna jobb, utan snarare i rollen som underentreprenör åt större bygg- och anläggningsföretag som NCC, Skanska, Peab och Sten&Väg AB – uppdrag som i många fall genererar nya jobb i form av exempelvis grus- och asfaltstransporter. Idag har man exempelvis tre asfaltsbilar stationerade hos Peab.
– Om man gör ett bra jobb blir det förstås ringar på vattnet-effekter. Vi är väldigt flexibla, om exempelvis en asfaltsläggare går sönder klockan sju på kvällen åker vi dit, tar med den till den egna verkstaden och transporterar tillbaka den till arbetsplatsen så fort det bara går, säger Jimmy Jarnbro och nämner även Svevia och Swerock som två andra stora uppdragsgivare.
– Hans ambition är att företaget ska fortsätta växa. Den goda utvecklingen har dock inneburit att verksamheten idag är en aning trångbodd, vilket gjort att jakten på nya lokaler är i full gång.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson