Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Breda tillväxtsatsningar i Sjöbo kommun

Mitt under pandemin startades Tillväxtavdelningen i Sjöbo kommun. Den blev därmed ett viktigt komplement till ett redan aktivt kommunalt engagemang för kommunens näringsliv. Kamilla Danielsson leder Tillväxtavdelningen där man tar ett samlat grepp om hur tillväxt sker på ett både ekonomiskt lönsamt och hållbart sätt. Satsningen har gett resultat. 2021 utsågs Sjöbo till Årets Tillväxtkommun i Skåne.

När Sjöbo fick en ny kommundirektör i Karina Hansson höjdes ambitionen att fokusera på näringslivet, dess möjligheter och utmaningar. 2019 startades dessutom Tillväxtavdelningen med uppgift att ta ett samlat strategiskt grepp om hur tillväxtarbetet ska se ut. Tillväxtchef Kamilla Danielsson är den som leder arbetet.
– Vi vill förstås ha ökad tillväxt, men det är viktigt att den är hållbar. En ökad tillväxt ställer höga krav på kommunen – att hela kommunens organisation hänger med i den utvecklingen för att kunna erbjuda den service som medborgare och företagare kräver och förtjänar, säger Kamilla, som kan konstatera att arbetet gett resultat.
2021 blev Sjöbo utsedd till Årets Tillväxtkommun i Skåne.
– Det är jätteroligt och en fjäder i hatten för kommunen, men kanske ännu mer för företagarna. Det är ju egentligen deras pris.

Näringslivsråd, företagslots och Facebook-grupp
Det kommunala engagemanget för Sjöbos näringsliv tar sig uttryck på flera olika plan. I Näringslivsrådet finns representanter från de största branscherna: bygg, industri, besöksnäring, handel, LRF och fastighetsbranschen.
– Det är en bra kanal för oss att kunna lyssna av företagarna, säger Kamilla Danielsson och nämner sedan Företagslotsen, en kunnig och engagerad person som företagarna kan vända sig till för hjälp kring olika frågor, till exempel myndighetskontakter.
– Som företagare vill man ha svar av en person. Denne sätter samman den grupp människor som företagaren vill prata med för att få all hjälp denne behöver på samma gång.
Via Facebook-gruppen Näringsliv Sjöbo har kommunen en viktig kanal ut till företagarna. Här publiceras information som man tror att företagarna kan ha nytta av, samt tipsar om kommunens nätverksträffar och frukostmöten. En annan viktig del i kontakterna med näringslivet är de företagsbesök som både Kamilla, kommunalråd Magnus Weberg, kommundirektör Karina Hansson och näringslivssamordnaren Josefine Olsson genomför. Den sistnämnda kommer i januari att ersättas av Linnea Vikbrant, en person som Kamilla Danielsson har stort förtroende för.
Kamilla vill också slå ett slag för livesändningen Sjöbo Direkt.
– Sjöbo Direkt är vår hemsidas förlängda arm för att nå ut med information till inte bara företagare, utan alla våra medborgare. Det är ganska unikt att ha en webbsänd informationskanal och den är uppskattad. Vi har haft allt från 1 000 till som mest 15 000unika tittare/lyssnare. Ämnena varierar kring allt från kultur och näringsliv till vad som är på gång, och vi brukar avsluta året med att kommunalrådet sammanfattar årets händelser. Sista torsdagen varje månad sänder vi klockan 9:00, det är med andra ord lagom att titta till morgonkaffet. Vi brukar hålla på i 30–45 minuter, längre ska det inte vara.

En kommun för hästentusiaster
I Sjöbo kommun råder ett gott samarbetsklimat mellan statsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen där man hela tiden tittar på förfrågningar kring lämplig mark för företag att kunna etablera sig på eller bygga ut. Kamilla Danielsson nämner i sammanhanget Bränneriet, ett område som ska exploateras och som kommer att omfattas av en markanvisningstävling, där byggare kan lämna in olika förslag på hur området kan utformas.
Hon berättar vidare att kommunen över lag jobbar aktivt i syfte att stärka dess attraktionskraft
– Vi kanske behöver bli bättre på att belysa hur mycket bra som finns i Sjöbo i form av exempelvis natur, slott och andra besöksmål. Vi är till exempel en av de häst-tätaste kommunerna i Sverige och har en av landets mest omfattande hästnäringar, vilken sysselsätter många av våra invånare. Vi arrangerar dessutom internationella hopp- och dressyrtävlingar, upplyser Kamilla Danielsson.
Hon tillägger att Henriksdals Ryttarförening, med Ebba Berglöv i spetsen, förra året erhöll priset Årets Ambassadör i Sjöbo kommun.

Främjar byggandet
Det finns, konstaterar Kamilla Danielsson, gott om byggare i Sjöbo kommun, vilket förstås är en stor fördel i en region under stark tillväxt. Här finns dock, påpekar hon, utmaningar.
– Förra året arrangerade vi ett möte, kallat Byggforum, med alla byggare och andra företagare som rör sig i byggsfären. Där hade vi en dialog om hur vi, kommunen och byggarna kan öka kvaliteten på vår service. Det har vi försökt jobba med under året och den 25 november kommer vi att arrangera ett nytt möte med fokus på arkitektur och hållbarhet, upplyser Kamilla.
Kamilla Danielsson har varit tillväxtchef sedan Tillväxtavdelningen startade för tre år sedan. Hon har tidigare arbetat som näringslivsutvecklare i Kristianstad kommun och har under många år arbetat med näringslivsfrågor. Hon har dessutom varit egenföretagare i elva år. Hon konstaterar att Tillväxtavdelningen startade mitt under pandemin och erkänner att omständigheterna var tuffa och att arbetet inledningsvis hämmades av dessa.
– Jag hoppas att vi får en politik som förstår hur viktigt näringslivet är. Det är viktigt att politiken prioriterar näringslivet, det sysselsätter många människor som i sin tur bidrar till kommunens välfärd. Det är förstås jätteviktigt, understryker Kamilla som trivs ypperligt i sin yrkesroll.
– Det roligaste är att möjligheterna att kunna göra skillnad, samtidigt som jobbet förstås har många utmaningar. De beslut vi fattar får tydliga konsekvenser och leder till goda resultat. Det är superkul.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson