Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Breda satsningar får Alingsås att växa

Alingsås kommun växer för varje år och blir en alltmer attraktiv kommun att både bosätta sig och etablera företag i. Genom engagemang på flera olika plan jobbar man aktivt tillsammans med näringslivet i syfte att skapa ett bra företagsklimat och förbättra förutsättningarna för företagande i kommunen. Satsningarna främjar på sikt även trivseln i Alingsås som nyligen utsågs till landets tredje bästa landsortskommun av tidningen Fokus.

Alingsås kommun vill hela tiden skapa förutsättningar för att förbättra näringsklimatet i regionen. Målmedvetna satsningar, i kombination med ett fördelaktigt geografiskt läge nära Göteborg, har gjort att företagen går bra och växer. Andra förklaringar är närheten till vägar och järnväg samt en god och väl utvecklad IT-struktur.
– Vi jobbar dessutom allmänt med att förbättra vår service till företagen, bland annat genom att ta snabba beslut kring exempelvis bygglov, företräda ett gott bemötande och lyssna av näringslivets förutsättningar, säger Peter Grönberg, tillförordnad näringslivschef i Alingsås kommun.
Han berättar att man jobbar i program med ett flertal andra kommuner, där man träffas och diskuterar näringslivets utveckling utifrån olika aspekter, såsom myndighetsutövning. Man arrangerar work shops där alla företag i Alingsås bjuds in för att diskutera hur näringslivets förutsättningar kan bli ännu bättre.
– Det måste vara klara och tydliga besked från vår sida när företagen kontaktar oss i olika ärenden. Alla ska behandlas lika, om vi blir osäkra är det lätt att vi blir försiktiga. Om företagen upplever att de inte får den hjälp de behöver finns risken att de väljer att flytta och därför måste vi jobba aktivt med service, snabba besked kring olika tillstånd och en god dialog med näringslivet, betonar Peter Grönberg.

Utmaningar
I Alingsås finns cirka 40 000 invånare och 3 500 företag, företrädesvis små och medelstora bolag, inte minst inom IT och tillverkningsindustri.
– När det gäller nyetableringar ligger vi ganska bra till i jämförelse med resten av Sverige, men det är en ständig utmaning för både företag och kommun att hitta specifik personal inom vissa segment. En annan utmaning är framtagning av ny etableringsmark.  Den stora efterfrågan har gjort att mycket mark redan har bebyggts, men vi räknar med att kunna erbjuda betydligt fler ytor inom en två-treårsperiod, upplyser Peter Grönberg.

Människor trivs i Alingsås
I ett flertal undersökningar kring kommuners service, boende, fritid, skola med mera har Alingsås kommun fått mycket goda resultat. Så sent som i våras rankandes den till exempel som Sveriges tredje bästa landsortskommun av tidningen Fokus. Alingsås är en tillväxtkommun som växer med cirka 1,5 procent om året. Många uppskattar att kommunen har goda förbindelser, inte minst beträffande kollektivtrafik till och från Göteborg, men också närheten till högskolestäderna Borås, Trollhättan och Skövde. Man kan också erbjuda ett rikt föreningsliv, bra skolor, förskolor utan längre köer, en hel del aktiviteter och evenemang i staden, liksom attraktiva boendealternativ.
– Under en tioårsperiod ska det byggas cirka 3 500 nya bostäder, såväl villor som hyres- och bostadsrätter, i olika områden, säger Peter Grönberg och lyfter i sammanhanget fram Stadsskogen som började exploateras för ett tiotal år sedan och som har ett mycket attraktivt länge nära sjön Mjörn.
– Många uppskattar närheten till naturen, sjöarna och den kuperade terrängen, liksom handeln och föreningslivet. Nästa år fyller vi 400 år och det kommer att märkas på många olika sätt, avrundar Peter Grönberg.

Research: Håkan Larsén
Text: Örjan Persson