Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Breda insatser för ett sunt inomhusklimat

Medarbetare på NOBAB jobbar med WC.

Det råder ett allt större fokus på ett sunt inomhusklimat. I sammanhanget är en aktör som Nordisk Byggskadeutredning AB, eller NOBAB som man allmänt säger, en synnerligen viktig aktör. NOBAB arbetar för att hitta de bästa byggnadstekniska lösningarna till alla fukt- och innemiljörelaterade problem och har en bred tjänsteportfölj för såväl privata fastighetsägare som stat och kommun.

På Nordisk Byggskadeutredning arbetar man med uppdraget att hitta de bästa byggnadstekniska lösningarna till alla fukt- och innemiljörelaterade problem. Det rör sig om en konsulterande verksamhet inom vilken man erbjuder ett flertal tjänster inom fuktsäkerhetsprojektering, skadeutredning, skadeförebyggande åtgärder och utbildning.
– Man kan säga att vi gör allt från enklare fuktmätningar till omfattande skadeutredningar. Vi kan till exempel rycka in när hyresgäster blir sjuka i sina inomhusmiljöer. Vi utreder, gör en komplett kartläggning av problemet och presenterar en lösning, upplyser Jim Althinsson, VD och grundare av Nordisk Byggskadeutredning AB.
Jim äger företaget, vilket han startade 1995 och ombildade till aktiebolag två år senare. Jim berättar att NOBAB, som företaget allmänt benämns, är ensamt i Västsverige om att utreda inomhusmiljöproblem enligt Swesiaq-modellen.
Bolaget arbetar dessutom nära Arbetsmiljöverket, Arbets- och miljömedicin samt fack och skyddsombud, och är verksamt i hela Sverige.
– De flesta av våra uppdrag sker i Västra Götaland och vi har en tydlig ambition att teckna avtal med fler kommuner. Här tror vi att vi kan göra en väsentlig insats, betonar Jim.

Breda tjänster
Stat och kommun, kyrkoförvaltningar samt privata fastighetsägare, stora som små, tillhör vanliga uppdragsgivare för NOBAB. Bland byggbolagen finns bland andra Skanska, NCC, Peab och Serneke. Jim är, precis som Robin, diplomerad Fuktsakkunnig och utbildad byggdoktor vid Lunds Tekniska Högskola. Han berättar att NOBAB representerar ett flertal tjänster inom områdena god inomhusmiljö och fuktsäkerhet i alla delar av byggprocessen där man utgör ett aktivt stöd till byggherrar samt entreprenörer under projektering, byggskede och förvaltning. Skadeutredningar, analystjänster, miljö- och materialinventeringar, fuktmätningar, besiktningar och utbildningar är exempel ur det breda konceptet.
– Vi kartlägger och undersöker såväl visuellt som med avancerad utrustning i syfte att finna orsaker till de problem som våra kunder upplever. Vi förfogar till exempel över specialutrustning som kan detektera transportvägar för lukter och provtagningsutrustning som kan kontrollera luftkvalitet på olika sätt. Vi kliver gärna utanför de traditionella ramarna för att alltid hitta bästa möjliga lösning för kunden, säger Jim.

Söker personal
Nordisk Byggskadeutredning sysselsätter idag sex anställda, varav fyra är byggdoktorer och skadeutredare. Ambitionen är att fortsätta växa, men det är, enligt Jim Althinsson, svårt att hitta kompetent personal.
– Vi välkomnar i princip alla som vill söka sig till oss. Vi ser mentalitet och drivkraft som viktigare faktorer än renodlad erfarenhet, och kan i stället erbjuda utbildning internt, upplyser Jim som ser en fortsatt hög efterfrågan på företagets tjänster.
När NOBAB firade 25-årsjubilemum i början av februari 2020 kom ett hundratal kunder och leverantörer till öppet hus där såväl NOBAB som besökarna visade upp maskiner och utrustning, samt informerade om verksamheten. Evenemanget blev mycket uppskattat.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson