Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bravida och Sveriges Lantbruksuniversitet ingår nytt långsiktigt samarbete inom service

Johan Sjöblom, Säkerhetschef vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Bravida Fire & Security och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har tecknat ett nytt avtal avseende service och underhåll av det integrerade säkerhetssystemet Bravida Integra. Avtalet innefattar installation, hårdvara, licenser och service och löper över tio år.

SLU utvecklar kunskapen om hur vi i samhället kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten på ett hållbart sätt. De bedriver utbildning, forskning och miljöanalys på ett trettiotal orter runt om i Sverige och det nya serviceavtalet gäller alla orter.
– Vi har en lång relation till Bravida och är mycket nöjda med att vi genom vårt nya avtal kan fortsätta samarbeta. Vi tycker att Integra fungerar bra för vår organisation och nu kan vi gemensamt fortsätta utveckla SLU:s hantering av integrerade system, säger Johan Sjöblom, Säkerhetschef vid SLU.
Tioårsavtal
Bravida Fire & Security har levererat säkerhetssystem till SLU sedan 2006 och långsiktigheten i samarbetet skapar fördelar för båda parter.
– Det är väldigt roligt att vi nu får förtroendet att fortsätta leverera säkerhetslösningar till SLU på lång sikt. Det skapar förutsättningar för att ytterligare utveckla både samarbetet och systemlösningarna, säger Sven Klockare, divisionschef division Riks Bravida.
Avtalet gäller från december 2018 och löper över tio år. Det uppskattade ordervärdet för underhåll och service under avtalsperioden är cirka 10 miljoner kronor.
Källa: Bravida