Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Branschledande tekniklösningar för världens byggprojekt

Handhållen maskin från Hilti.
Den professionella byggbranschen har sedan länge vänt sig till Hilti för världsledande teknik, programvara och tjänster. Bolaget konstruerar och producerar lösningar i teknikbranschens absoluta framkant, vilket har bidragit till åtskilliga avancerade byggprojekt världen över.

Hilti konstruerar och tillverkar branschledande teknik, programvara och tjänster för den professionella byggbranschen. Bolaget verkar globalt och finns idag i fler än 120 länder där sammanlagt 28 000 personer sysselsätts. 2018 omsatte Hilti drygt 5,5 miljarder schweizerfranc, varav fem procent av omsättningen, som alltid, investeras tillbaka i det välskötta familjeföretaget. I Sverige har bolaget fler än 400 anställda, varav flertalet arbetar med någon form av försäljning, men härutöver finns även ett antal ingenjörer och mjukvaruexperter som är delaktiga i olika byggnationer runt om i landet. Regionkontor finns i Stockholm och Göteborg, medan huvudkontoret ligger i Arlöv. Det är här vi träffar Fabio Pedrazzi, nytillträdd marknadsdirektör, och John Gauffin, direktör för strategisk business.
– Vi har över 250 000 individuella kundkontakter varje dag runt om i världen. Varje dag bidrar vår teknik till fantastiska konstruktioner. Det kan handla om allt från transportmedel till stora infrastrukturprojekt. Vi skapar och driver innovation inom digitala lösningar, produkter och tjänster. Forskning och utveckling bedrivs främst på huvudkontoret i Liechtenstein samt i våra globala kompetenscentra, därutöver samarbetar vi även med ledande tekniska universitet och företag över hela världen, berättar Fabio Pedrazzi.

Gedigen historia
Det var Martin Hilti och hans bror Eugen som grundade Hilti Maschinenbau OHG i Schaan i Liechtenstein 1941. Några år senare (1948) fick Martin Hiltis första patent inom fästteknik, där man skjuter fast infästningar utan att borra, vilket var världsunikt, och redan 1952 ingick man det första internationella säljavtalet. Bolaget har idag tillverkning och försäljning över hela världen och huvudkontor i Liechtenstein.
– Vi har lösningar som täcker varje huvudapplikation i alla våra fokussegment. Vårt utbud innefattar bland annat mjukvara och support i tidiga skeden (design), samt produkter och tjänster som ökar produktiviteten och säkerheten på byggarbetsplatsen. Eftersom vi äger hela värdekedjan från forskning till after market-service kan vi anpassa vårt utbud och vår support relativt snabbt, säger Fabio Pedrazzi.
– Just arbetet mot slutkund i alla applikationer är viktigt. Våra säljare identifierar behoven hos kunden, vilket gör att vi kan integrera oss i beställningar med mera för att undvika logistikproblem. Härigenom ökas produktiviteten och vi är med från början även vad gäller hälsa och säkerhet. Vi får även en gedigen förståelse för våra kunders vardag som sedan ligger till grund för framtida innovationer, förklarar John Gauffin.
Hiltis kunder finns företrädesvis bland aktörer inom bygg, prefab, anläggning, stål och metall, håltagning, elinstallationer, uthyrare och industri, där bolagets stora kunnande och ändamålsenliga maskiner uppfyller alla behov.
– För att täcka in dessa branscher och alltid kunna möta kunden med kort varsel har vi bara här i Malmöregionen fler än 30 säljare och ingenjörer som dagligen är ute på fältet, upplyser Fabio Pedrazzi och lyfter i sammanhanget fram Hiltis fyra kärnvärden: integritet, mod, teamwork och engagemang.

I branschens framkant
I Hilti jobbar man alltid med ett tydligt framtidsperspektiv i syfte att hela tiden kunna verka i branschens absoluta framkant. Det gäller inte minst digitaliseringen som idag utgör en stor utmaning inom bygg och konstruktion.
– Det är i just dessa branscher som det har hänt minst gällande just den digitala biten, konstaterar John Gauffin.
– Genom digitala verktyg och uppgraderade mjukvaror kommer vi i framtiden att se helt nya begrepp när det gäller verktygshantering, inventering och spårning av våra produkter. Vi gör till exempel stora framsteg kring våra beräkningsmjukvaror till infästning och installation, säger Fabio Pedrazzi.
– Ovanpå detta har vi lyckats attrahera fenomenalt duktiga medarbetare och skapat en arbetsplats där medarbetare trivs, bidrar och skapar framgång. Under de fem senaste åren har Hilti tagit första platsen fyra gånger som Sveriges bästa arbetsplats i undersökningen Great Place To Work, säger John Gauffin.
Liksom Fabio ser John Gauffin framtiden an med stor tillförsikt, inte minst mot bakgrund av den starka utveckling som bolaget haft i Sverige, där man under de senaste nio åren har ökat omsättningen med över hundra procent.
– Här i närområdet hjälper vi till exempel Region Skåne med effektivisering av sina projekt. ESS är ett annat exempel. Vi ligger också långt fram när det gäller 3D-utvecklingen mot byggbranschen. Genom att delta tidigt i olika processer kan vi förebygga problem och snabba på olika beslutsprocesser. Det är det vi kallar för The Hilti Way, summerar Fabio Pedrazzi och John Gauffin.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson