Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Branschdefinierande företag inom konstgräsplaner

Ingeborns Entreprenad har snabbt etablerat sig som en av marknadens starka aktörer när det kommer till att bygga konstgräsplaner. Företaget arbetar med helhetslösningar, från skog till spelbar plan. För Ingeborns Entreprenad är alla projekt lika viktiga oavsett hur uppdraget ser ut.

Ingeborns Entreprenad grundades 2018 av bröderna Michael och Andreas Ingeborn. Från starten har företaget utfört alla typer av mark- och anläggnings-arbeten. Man har snabbt etablerat sig som en av marknadens starka aktörer när det kommer till att bygga konstgräsplaner. Under åren har helhetssystemet Infill Guard arbetats fram för att kunna miljöanpassa planerna, som byggs från grunden. Installering av Infill Guard görs även på befintliga konstgräsplaner över hela Sverige.

Systemet Infill Guard är ett bra miljöval. Systemet tätar utmed marken och säkerställer en kontrollerad miljö för spridning av granulat och gräsfiber, så att dessa inte sprids till natur och vattendrag. Företagets miljöanpassning av planerna har satt en ny standard i branschen, vilket bland annat har resulterat i att flera kommuner nu använder systemet.

Helhetslösningen Infill Guard är:
• En robust sarg av aluminium, hållbar med lång livslängd. Tillsammans med den speciellt anpassade gummilisten säkerställs en korrekt tillslutande lösning. Installeras på alla typer av staket.
• Borststationer som minskar spridning av granulat.
• Skrapgaller som fångar upp granulatet från skor för minskad spridning.
• Entrésluss för öppen tillgänglighet, men som hindrar cykel, moped och annat som inte ska ha tillgång till en konstgräsplan.
• Sponsorboarden är ett extra skydd mot granulatspridning. Det är även en snygg och hållbar exponeringsyta för sponsorer.
• Fordonsgrindar för smidig tillgång av planen vid underhåll.

Heden i Göteborg
Ett av företagets senaste projekt omfattar etapp 1 och 2 på Heden i Göteborg, där de ansvarar för anläggningen av fyra planer. Arbetet inkluderar allt från installation av dagvatten- och elsystem till belysning och uppförandet av en läktare.
– En del av arbetet är miljöanpassningen med systemet Infill Guard som effektivt minimerar spridningen av granulat, som är ett stort miljöproblem i Sverige, berättar Michael.

Utöver Heden har Ingeborns Entreprenad de senaste åren anlagt och miljöanpassat konstgräsplaner på ett stort antal platser i Sverige i flertalet kommuner och för många föreningar. Företagets engagemang upphör inte när konstgräsplanen är klar.
– Vi erbjuder regelbunden service och underhåll för att säkerställa att varje plan förblir i toppskick och håller miljökraven, säger Michael.

När vi pratar med Michael i mitten av oktober är Ingeborns Entreprenad väletablerade i Västra Götaland.
– Vi arbetar nära våra leverantörer för att säkerställa att kommuner såväl som idrottsföreningar redan i föreskrivande led planerar sina anläggningar och nya planer korrekt. Man kan vända sig till oss redan under projekteringsstadiet för att få rätt vägledning, säger Michael.

Intervju: Oliver Malm