Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bostadsbyggande och interiörer i perfekt symbios

Inredning och design är hetare än någonsin. Trenden är tydlig i Lyckåsen Interiör & Styling som företräder ett brett koncept avseende möbler, inredning och styling. I Lyckåsen har man dock tagit ytterligare steg genom att även jobba med nybyggnation. Det gör att du som kund genom Lyckåsen kan få ditt nya drömboende inrett och klart från grund till skorsten.

Vi träffar Mikael Larson som tillsammans med sin fru Elisabeth Jansson grundade Lyckåsen Interiör & Styling 2015. Elisabeth har ett förflutet i cafébranschen men har alltid haft ett stort intresse för interiörer. Mikael har å sin sida många års erfarenhet av entreprenad och byggförvaltning, vilket gjorde att de gemensamt beslutade sig för att etablera en verksamhet som tillvaratog bådas kompetenser.
– Vi startade småskaligt med fokus på möbler och inredning, medan vi på entreprenadsidan köpte upp villatomter och kommunala tomter i Bollebygd. Vår ambition var redan från början att kunna erbjuda nyckelfärdiga hus som vi sedan stylade och inredde efter köparens behov och önskemål. Det skulle visa sig vara ett mycket uppskattat koncept, konstaterar Mikael Larsson.

Stora projekt
Tillsammans med Elisabeth drog de i gång verksamheten hemma i bostaden, men utvecklingen som den snabbt växande efterfrågan innebar gjorde att de snart fick flytta till nya lokaler. Idag utgår verksamheten från anläggningen på Hallaslättsvägen i Bollebygd där den 1 800 kvadratmeter stora fastigheten rymmer både butik, kontor och showroom i två plan, med möjlighet att även disponera ett tredje om behovet uppstår. Och mycket talar för det, under de sju år som bolaget har funnits har Lyckåsen byggt 150 bostäder. Bara under fjolåret fördubblades företagets omsättning.
– Vi har just nu hundratals tomter i pipelinen som vi ska bebygga. Just nu jobbar vi med nyproduktion av 14 lägenheter och ett antal villor, och i höst ska vi påbörja försäljningen av tio villor och ett 20-tal boenden i form av parhus i Bergadalen i Bollebygd. Några radhus är också på gång och vi arbetar för närvarande med exploatering för ett hundratal nya lägenheter i Kyrkbyn. Härutöver jobbar vi med många kontorsanpassningar inklusive inredningslösningar, berättar Mikael.

God utveckling
Entreprenadsidan i Lyckåsen sysselsätter i dagsläget 25 personer på kontinuerlig basis. Bygg- och förvaltningsverksamheten har en beläggning som sträcker sig sex till åtta år framåt i tiden, samtidigt som interiördelen ser ut att bli dubbelt så stor under kommande år.
Lyckåsen befinner sig således i en kraftig expansionsfas, och faktum är att verksamheten är ännu mer omfattande. I slutet av förra året byggde företaget en lagerhall som i stället kom att bli Bollebygds första padelhall, vilken Mikael driver tillsammans med sonen Carl under varumärket Cadappa Padel. Företaget har även byggt en biltvätt där tio procent av avkastningen går till det lokala föreningslivet. Lyckåsen sponsrar även i övrigt föreningslivet via sina olika varumärken.

Framhåller personalen
I Lyckåsen jobbar man med miljö och hållbarhet i fokus. Företaget installerar till exempel solceller på taken av många av de fastigheter man bygger. Det är förstås något som uppskattas av uppdragsgivarna, men Mikael vill i sammanhanget framhålla såväl medarbetare som kunder och leverantörer, som tillsammans bidragit till bolagets framgångar.
– Vi har ett utmärkt samarbete och mina medarbetare besitter mycket hög kompetens inom alla de funktioner vi representerar. Alla är handplockade för att vi ska kunna vara så breda och spetsiga som möjligt, de är duktiga på att leverera över våra kunders förväntningar.

Kontor i Spanien
Mikael Larsson berättar avslutningsvis att flera av bolagets kunder har boenden i Spanien. Det har föranlett öppnandet av ett kontor i Benissa. Med utgångspunkt från detta är tanken att kunna erbjuda sina kunder en helhetslösning avseende boenden längs den spanska ostkusten.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson