Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Borrningsexpert sedan 50-talet

Anläggningsmaskin från Bredareds Brunnsborrning i park.
Allt fler ser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med bergvärme i stället för traditionella uppvärmningsalternativ med exempelvis olja eller el. Här kan Bredareds Brunnsborrning AB spela en viktig roll med sitt breda koncept kring allehanda borrningsuppdrag. Såväl privatpersoner som företag och lantbrukare ingår i kundkretsen.

Klas Samuelsson är VD och ägare av klassiska Bredareds Brunnsborrning AB, men det var hans farfar, Yngve, som startade företaget redan 1952. Klas far tog över på 80-talet och 2009 var det dags för Klas att överta rodret efter ett förflutet i firman sedan 90-talet. Idag sysselsätter verksamheten sju anställda som servar såväl privatpersoner som lantbrukare och företag i Borås- och Sjuhäradstrakten.
– Vi står för ett brett koncept med fokus på borruppdrag kring vatten, energi och bergvärme, varav de förstnämnda dominerar. Vi både borrar för och installerar vattenanläggningar och filteranläggningar som renar vattnet till dricksvatten. Beträffande borrning för bergvärme noterar vi att det är allt fler företag som efterfrågar detta eftersom det är både kostnadseffektivt och miljösmart. Här samarbetar vi också med ett flertal av traktens VVS-firmor, berättar Klas Samuelsson.

Breda tjänster
Bredareds Brunnsborrning förfogar över sju servicebilar, två brunnsborriggar samt en så kallad sonicborr, med vilken man tar upp jordprover för analys när en förorening misstänks. En miljökonsult genomför denna och levererar sedan en rapport till slutkunden, som i många fall är en myndighet.
Företaget kan även genomföra stenspräckning med hjälp av en krutpatron.
– I dessa fall är det viktigt att vi snabbt kan vara på plats när exempelvis en grävare stöter på en stor sten. För en schaktfirma är det oerhört viktigt att det inte blir några långa stillestånd, poängterar Klas.

Gott renommé
Bredareds Brunnsborrning har ansvarsförsäkring och är medlem i branschorganisationen GEOTEC. Detta är bara två av orsakerna till företagets goda rykte i branschen.
– Våra kunder uppskattar också vår långa erfarenhet, vår starka lokala förankring och att vi alltid ligger i framkant beträffande teknisk utrustning. Vi vänder oss till alla privatpersoner, lantbruk, VVS-företag, kommuner, fastighetsbolag med flera i hela Borås med omnejd, säger Klas Samuelsson som ser framtiden an med stor tillförsikt.
– Vi märker att allt fler ser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med bergvärme i stället för traditionella uppvärmningsalternativ med exempelvis olja eller el. Det är en utveckling vi tror kommer att fortsätta ett bra tag till.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson