Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bixia i ny stor solparksaffär

Solpaneler av Bixia på öppet fält i solsken.

Elbolaget Bixia har länge arbetat för utbyggnad av förnybar el genom att koppla ihop producenter och förbrukare. Nu möjliggör Bixia att en ny solcellspark kommer byggas i södra Sverige, genom en affär mellan industrikoncernen Nolato, Bixia och solenergiföretaget Alight.

Nyligen tecknades en PPA (Power Purchase Agreement) mellan Bixia, industrikoncernen Nolato och solenergiföretaget Alight. Det innebär att Alight kommer att bygga, äga och förvalta solcellsparken och att Nolato genom Bixia köper den el som parken producerar. Bixia har sedan många år förvaltat Nolatos kraftportfölj som är helt förnybar.
– Att inkludera en solpark i kundens prissäkringsstrategi är ett stort mervärde. Samtidigt som det är en långsiktig och attraktiv prissäkring så bidrar det till mer förnybar produktion i södra Sverige där det finns ett produktionsunderskott, säger Marcus Annell, ansvarig för finansiell handel på Bixia.
Byggnationen av parken påbörjas under hösten och beräknas tas i drift i slutet av april 2022.  Storleken motsvarar drygt 11 fotbollsplaner och kommer att ha en installerad effekt på runt 8 MW och en normalårsproduktion på 8 GWh. Det motsvarar ungefär elförbrukningen för 1600 villor ett normalår.

Viktigt steg i hållbarhetsarbetet
Nolato, som har en lång tradition av ansvarsfullt företagande och där omsorg om människor och miljö varit en naturlig komponent i arbetet redan sedan 1938 då bolaget bildades, vill nu ta ytterligare ett steg för att bli ännu mer hållbara.
– Ansvarsfullt företagande är en stor del av vår företagskultur. Att ständigt se till att det som görs i Nolato är hållbart och i samklang med miljö, ¬socialt ansvar och affärsnytta är mycket viktigt för oss. Solcellsparken är ett steg i vår hållbarhetsresa och kommer att vara en del i att nå ett av våra mer utmanade hållbarhetsmål, nämligen att minska våra utsläpp med 80 procent till 2025, säger Christer Wahlquist, Vd och koncernchef på Nolato.
Avtalet, som sträcker sig över 10 år, kommer att hjälpa koncernen att minska miljöpåverkan ytterligare samtidigt som man sänker sina elkostnader och skyddas mot volatilitet i elmarknaden under avtalstiden.
– Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Nolato och Bixia. Det är roligt att se hur man genom denna satsning visar industrin vägen till en mer hållbar produktion genom sol-PPA, säger Harald Överholm, VD på Alight.

Källa: Bixia