Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Besvärliga träd är aldrig omöjliga

Inga träd är omöjliga.
Så lyder mottot sedan 26 år tillbaka i företaget Besvärliga Träd AB. Tack vare företagets långa erfarenhet och kompletta maskinpark med allt från kranar och sågar till specialutrustning har man aldrig erhållit ett uppdrag kring nedtagning av träd som man inte har klarat av.

Besvärliga Träd AB startades 1992 och företagsnamnet avslöjar på ett bra sätt vad verksamheten går ut på.
– Vi får många jobb där andra aktörer varit och tittat men tackat nej för att uppdraget har ansetts vara för svårt. Med vår rutin och expertis är inga träd omöjliga, säger Stefan ”Stisse” Karlsson som äger bolaget och som i allra högsta grad är involverad i den dagliga verksamheten.
– Jag brinner för det här och har hållit på sedan jag var nio år då jag fick min första motorsåg. Jag jobbar nästan hela min vakna tid, måndag till söndag. Det är en livsstil, säger Stisse som stiger upp klockan kvart över tre varje natt för att förbereda arbetsdagen.
Denna rymmer ofta nedtagning av träd, bortforsling av stam och grenar samt förädling och återvinning av materialet i form av flis, vedklabbar, stängselstolpar och virke.
– Vi står för helhetslösningar och jobbar med ett stort miljötänk. Vi säljer flis och vedklabbar till kunder runt om i Sverige, informerar Stefan Karlsson.

Säkerheten främst
Besvärliga Träd AB sysselsätter sex anställda med lång erfarenhet och bred kunskap kring säker nedtagning av träd. Man är alltid två man på plats för varje enskilt uppdrag.
– Det är ett riskfyllt jobb som kräver att man är ödmjuk inför uppgiften och verkligen kan läsa av trädet. Ett litet misstag och man kan skada sig mycket allvarligt, påpekar Stefan.
Just nu väntar han på den nya kranbilen som nyligen beställts och som kommer att medföra ännu bättre åtkomst, och i förlängningen också minskade risker för personskador.
– Säkerheten kommer alltid först, givetvis har vi olycksfalls- och ansvarsförsäkring, säger Stefan.
Till sitt förfogande har man kranbilar, lastmaskiner, motorsågar i olika storlekar samt en rad olika specialutrustningar för alla slags träd. Den tydliga miljöprägeln syns även här.
– Vi jobbar ofta i känsliga miljöer och har därför alltid nödutrustning och reservdelar med oss om något skulle hända så att inte miljön blir drabbad.

Öppnar butik
Kundkretsen finns över hela landet men företrädesvis mellan Motala i norr och Trelleborg i söder. Den domineras av privatpersoner, men Besvärliga Träd erhåller också uppdrag från bland andra Räddningstjänsten, försäkringsbolag, kyrkor och bostadsrättsföreningar. Många av kunderna är återkommande, man genomför 10-15 större jobb varje vecka, samt ett antal mindre.
– Vår ambition är att hitta tre-fyra personer till att anställa för att klara av den ökande efterfrågan på ett ännu bättre sätt. Det är dock svårt att finna rätt personer, de flesta kan såga, men inte alla gör det på rätt sätt, konstaterar Stefan Karlsson.
Han berättar avslutningsvis att man även kommer att öppna en butik för försäljning av färdiga produkter och olika tillbehör. Det blir ett sortiment anpassat för både privatpersoner och företag.

Research: Patrik Hogland
Text: Örjan Persson