Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bemanning och rekrytering för Smålands företag

Smålands företag har en stark resurs att vända sig till när behovet av personal uppstår. Puls Bemanning både bemannar och rekryterar med en stående ambition om att alltid sätta rätt person på rätt arbetsplats. Rätt från start, lyder företagets filosofi.

Puls Bemanning & Rekrytering etablerades i småländska Anderstorp 2010. Sedan dess har verksamheten vuxit på ett omfattande sätt till att idag innefatta ett både brett och uppskattat koncept avseende bemanning och rekrytering. Johan Gunnarsson, den nuvarande VD:n och kontorschefen i Värnamo, anslöt sig till Puls Bemanning 2015, vilket också innebar starten på en ny tillväxtfas för företaget. Sedan dess har Puls Bemanning etablerats på ytterligare tre småländska orter, och nyligen flyttade avdelningen i Värnamo till nya, större lokaler.

”Rätt från start”
Puls Bemanning & Rekrytering erbjuder anpassade bemanningslösningar för kunder som framför allt finns på kollektivsidan och i olika sektorer inom industrin.
– Vi har genom åren byggt upp en stark och stabil kundkrets, och servar idag mellan 80 och 90 kunder i veckan. Vi brinner för att matcha rätt person med rätt arbetsplats och för att skapa flexibilitet och trygghet för våra konsulter. ”Rätt från start” är vår filosofi, och vi vill att den ska uppfattas av såväl kunder som vår personal. En central del av vår framgång har varit att upprätthålla nära och välfungerande relationer med våra konsulter, bland annat genom regelbundna veckovisa besök på deras arbetsplatser, säger Johan Gunnarsson.
Han berättar vidare att Puls Bemanning tog ytterligare ett kliv genom etableringen av Purple, ett dedikerat företag med fokus på rekrytering och interimslösningar.
– Genom Purple både vidgar och utvecklar vi vårt erbjudande, säger Johan och lyfter i sammanhanget fram Anela Drndo som leder verksamheten i Purple.

Mot nya mål
I Puls Bemanning & Rekrytering ligger fokus inte bara på att bibehålla, utan också utöka sitt redan starka team. Deras kärnstrategi involverar att bygga starka och hållbara relationer med sina kunder.
– Vi har siktet inställt på framtiden och planerar för ytterligare expansion på fler orter i GGVV-regionen. Vårt nästa mål är att ha fem kontor och nå omsättningsnivåer på 200 miljoner kronor, säger Johan Gunnarsson.
Han berättar avslutningsvis att de nyligen fick ett kvitto på att de jobbar på rätt sätt när Puls Bemanning & Rekrytering belönades med priset Marknadshornet 2023.

Intervju: Ossian Wigton
Text: Örjan Persson