Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bättre Digitala Relationer motverkar stress

Per Johansson, VD på Soleil AB.
Att införa nya digitala system kan orsaka stress på arbetsplatsen. Det är något som Soleil AB vill ändra på genom att vara en användarcentrerad och stöttande partner – hela vägen från idé till genomförande och uppföljning.

Konsultbolaget Soleil är specialiserat på intranät, webbutveckling, systemutveckling, projektledning och verksamhetsutveckling. Det är, enligt delägaren och VD:n Per Johansson, ett koncept som attraherar kunder inom en mängd olika branscher.
– Vi bistår med både spetskompetens och resurskonsultuppdrag inom våra arbetsområden, där uppdrag kring intranät och digitala arbetsplatser dominerar verksamheten. Här har vi lång erfarenhet av att skräddarsy och anpassa lösningar för våra kunder, berättar Per.
Han betraktar Soleil som en helhetsleverantör av digitala arbetsplatser. Man är, som han uttrycker det, med i processen från ax till limpa, det vill säga från idé via koncept och strategi till genomförande, förankring och uppföljning.
– Vi vill erbjuda våra kunder det vi kallar för Bättre Digitala Relationer, och därmed bygga bort den stress som många upplever på sina arbetsplatser. Det gör vi genom att utgå från användaren i stället för tekniken, och härigenom skapa trivsel och trygghet. Digital teknik som ingen använder tillför ingenting. Vår ambition är att erbjuda våra kunder en digital arbetsplats som ger full kontroll över vardagen, framhåller Per Johansson.

Verksamhetsutveckling och flera plattformar i kombination
Utveckling av en riktigt bra digital arbetsplats börjar alltid med ett grundligt förarbete, för att på djupet förstå vilka behov som ska lösas. Detta görs i tätt samarbete med kunden och omfattar arbete med både strategi och verksamhetsutveckling.
Soleil kombinerar ofta flera plattformar för att skapa en användarvänlig digital arbetsplats som ska ge stöd och förenkla i vardagen. Som publiceringsverktyg används ofta Sitevision, som är en svenskutvecklad plattform, och då i kombination med Office 365, Sharepoint eller Googles lösningar. Soleil stöttar även med utbildning och förändringsledning i samband med införandet.

God utveckling
Det har gått tre år sedan vi senast besökte Soleil, och mycket har hänt sedan dess. Bolaget har blivit utsett till Gasellföretag två år i rad, vilket understryker att verksamheten är både snabbväxande och lönsam. Idag sysselsätter den 42 anställda och omsätter cirka 40 miljoner kronor. Samtidigt har också ett flertal nya aktörer anslutit sig till kundkretsen.
– Vi har bland annat fått förtroendet att bygga om Försäkringskassans intranät, liksom deras hemsida, vilken idag är en av de mest besökta i landet. En annan stor kund är Scania som vi stöttar med nytt intranät för deras drygt 50 000 anställda. Ytterligare ett uppdrag är skapandet av ett intranät för den norska Tandläkarföreningen, upplyser Per Johansson.
Han berättar att merparten av kunderna finns i den offentliga sektorn över hela landet. Ambitionen är att bredda kundkretsen inom flera segment.
– Det gäller också för oss att fortsätta hålla fokus på att jobba kundnära. På så sätt kan vi fortsätta att skapa Bättre Digitala Relationer. Vi har haft en mycket bra utveckling och god tillväxt. Det är ett kvitto på att vi gör bra saker.

Research: Lars Bengtson
Text: Örjan Persson