Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Båstadhem erbjuder bostäder till de många människorna

Bostadshus ägda av Båstadhem.
Båstadhem är ett allmännyttigt och kommunalt bostadsbolag som äger bostäder i Båstad och erbjuder bostäder för många olika behov. Bolaget har ökat fastighetsvärdet på sitt bestånd mycket, och för vinsten utvecklar man bostäderna ytterligare. Båstadhems uttalat viktigaste uppgift är att skapa goda bostäder till de många människorna och att utveckla hyresrätten som boendeform.

Vi träffar Lisbeth Nilsson, VD för Båstadhem AB, vars syfte är att främja kommunens försörjning av bostäder och lokaler i Båstad. Båstadhem ägs av Båstads kommun och förvaltar även alla kommunens verksamhetslokaler i Båstad. Sommaren 2019 fick Lisbeth, som arbetat i Båstadhem sedan 2010 som ekonomichef, frågan om hon ville anta rollen som tillförordnad VD. Detta tackade hon ja till, och i februari 2020 blev tjänsten permanent.
– I ägardirektivet från kommunen så står det att Båstadhem ska vara en av de ledande aktörerna att förse invånarna med bostäder, samt att vi ska ta väl hand om våra fastigheter. I Båstad finns det inte mycket mark att bygga på, men omkring staden finns det gott om plats för nya bostäder, säger Lisbeth.
Båstadhem är den största aktören avseende hyresrätter på bostadsmarknaden i Båstad och äger omkring 1000 lägenheter, varav 135 är kategoribostäder som hyrs av Båstad kommun. Bolaget har 24 anställda, varav 6 arbetar administrativt.
– Det är ett högpresterande team, ett sammansvetsat gäng med bra projektledare. Vi har väldigt låg personalomsättning, säger Lisbeth.
Båstadhem ingår i Sveriges Allmännytta och styrelsen är tillsatt politiskt genom Båstads kommun.
– Vi använder vår vinst till att utveckla våra bostäder. Vi har gått från ett fastighetsvärde på 600 miljoner till 1,2 miljarder kronor under 10 år. Vi har mycket att göra och vi arbetar just nu med årsredovisningen för 2019, som ser ut att bli väldigt bra, säger Lisbeth.

Kategoribostäder för olika skeden av livet
Bland Båstadhems kategoribostäder finns till exempel vård- och omsorgsbostäder, korttidsboenden och LSS-bostäder. Man äger och förvaltar även kommunens samtliga äldrevårdsfastigheter. Det viktiga är att det ska finnas bostäder som är anpassade efter skilda behov, och efter olika skeden av livet.
– Förut hette det ålderdomshem, senare kallades det för serviceboende och numera heter det vård- och omsorgsboende. De äldre ansöker hos kommunen om att flytta dit då det är behovsprövat. Många äldre bor kvar i sina stora hus, som inte är funktionella för dem längre, och då är det positivt att få komma till ett vård- och omsorgsboende istället, säger Lisbeth.
Även trygghetsboenden är en populär boendeform med många kvaliteter för de som är äldre.
– Vi har byggt 45 bostäder i form av ett trygghetsboende för personer över 65 år. Trygghetsboendet har värdinna och gemensamhetslokal för mat och aktivitet. De som flyttar hit upplever många fördelar i form av gemenskap och trygghet, säger Lisbeth.
Båstadhem arbetar också med att förvalta, underhålla och renovera sitt bostadsbestånd. Till exempel i Förslöv arbetar man med en kommande omfattande renovering.
– Det är en stor insats om 60 lägenheter, men att riva hade varit för kostsamt och att renovera är mer hållbart. Det kommer att bli en nybyggnadsstandard på dessa lägenheter.
Värden som inflytande, motverkande av segregation, trygghet och tillgänglighet är viktiga för bolaget. Båstadhem är också medvetna om vikten av hållbarhet och arbetar aktivt för en minskad klimatpåverkan på flera sätt.
– Vi har sänkt energiförbrukningen för uppvärmning med 40 % med hjälp av bland annat egenproducerad bergvärme. Även den fjärrvärme vi köper är fossilfri, vilket gör att vi har 100 % fossilfri uppvärmning, avslutar Lisbeth Nilsson.

Research: Peter Hägg