Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bara ett av tio företag använder avancerad analys och ny teknik för bättre riskhantering

Många organisationer rapporterar att de drabbas av cyberrisker, och nu visar en global undersökning på allt fler risker att hantera framöver. Men trots det utsatta läget är det få som använder avancerade tekniklösningar för att stärka beredskapen och minimera riskerna.

– Närmare fyra av tio organisationer uppger att de är mycket eller extremt utsatta för cyberrisker. Därför är det oroande att bara tio procent av de medverkande säger att de använder avancerad analys och den senaste tekniken för att förutse och analysera moment inom riskhanteringen, säger Sofia Sköld som är ansvarig för Financial Reporting & Risk Services inom PwC Sverige.

AI ger positiva effekter men kräver ny riskbedömning
Resultaten visar även att 60 procent av organisationerna i undersökningen ser generativ AI som en möjliggörare snarare än en risk. Samtidigt innebär teknikutvecklingen en tydlig förändring av riskagendan bland många företag. 57 procent av de tillfrågade menar att förberedelser för teknikinvesteringar (som till exempel generativ AI) är en stor anledning till att organisationen ser över sin risksituation. Därefter följer enskilda riskhändelser (50 procent) och affärer på nya marknader (46 procent).

Framgångsföretag som ser möjligheter
Rapporten har även tittat närmare på hur så kallade framgångsföretag arbetar med riskfrågorna. De här förebilderna utgör cirka fem procent av de medverkande i undersökningen, och är särskilt vanligt förekommande inom branscher som finans, konsumentprodukter, teknik, samt media och telekom. Karaktäristiskt för dessa bolag är att de är mer benägna att se möjligheter, använder avancerad analys och verktyg för cybersäkerhet i högre utsträckning, och de är även bättre på att kompetensutveckla medarbetare.
– Hela 73 procent av de här företagen har en teknikstrategi och vägledning för hela företaget, som innefattar specifika investeringar i teknik för hantering av och motstånd mot risker. Klart över genomsnittet i undersökningar som är 53 procent, avslutar Sofia Sköld.

Om Global Risk Survey
I PwC:s Global Risk Survey medverkar 3 910 respondenter i ledande roller, från totalt 67 länder. Syftet med rapporten är att undersöka synen på risker och dess påverkan på den egna verksamheten. Undersökningen har en stor spridning av deltagare från olika branscher, och drygt en fjärdedel av organisationerna har en omsättning på minst fem miljarder dollar.

Källa: PwC