Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bara en av tio fastighetsägare prioriterar brandsäkerheten

Enligt en rapport från branschorganisationen Swedisol anser endast 10 procent av de privata fastighetsägarna att brandsäkerheten är viktigast vid valet av isolering. Bland de offentliga fastighetsägarna är siffran dock högre, 22 procent. Både de privata och de offentliga fastighetsägarna anser att isoleringsförmågan är den viktigaste faktorn. Swedisol har beställt rapporten av Industrifakta.

– Behovet av att minska energianvändningen är såklart viktigt men vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt när det gäller materialval och byggande. Brandsäkerheten borde vara en lika viktig fråga som isoleringsförmågan, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.

Låg kunskapsnivå
13 procent av de privata fastighetsägarna anser att priset är viktigare än brandsäkerheten. Motsvarande siffra är 7 procent hos de offentliga fastighetsägarna. Rapporten visar också att kunskapen om isoleringsmaterials brandegenskaper är relativt låg, i genomsnitt 5,4 på en tiogradig skala.
– På sikt riskerar okunskapen om isoleringsmaterial att minska brandskyddet i det svenska bostadsbeståndet. Valet av isoleringsmaterial kan ha mycket stor inverkan på brandspridningen, inte minst i flerbostadshus, säger Mats Björs.
Undersökningen
I undersökningen intervjuades 100 fastighetsägare över hela landet med ett samlat fastighetsbestånd om drygt 370 000 lägenheter. Av de svarande var 60 kommunala bostadsbolag, medan 40 var privata bostadsbolag.
Källa: Paroc