Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Axfoods nya hållbarhetsmål: Halverat matsvinn till 2025

Medarbetare på Axfood, som jobbar aktivt med matsvinn.

Axfood har reviderat sitt hållbarhetsprogram där ett av målen är att matsvinnet från Hemköp, Willys, Axfood Snabbgross och Dagab ska halveras senast 2025. Samtidigt ställs krav på ansvariga politiker om ett samlat nationellt grepp kring matsvinnet.

Matsvinn är ett enormt problem, både nationellt och globalt. Bara i svenska hushåll uppgår matsvinnet, enligt Naturvårdsverket, till 97 kilo per person och år, vilket är påfrestande för både klimat och plånböcker.
Inte minst under jul och nyår, en av årets stora mathelger, kastas stora mängder mat i onödan. Var fjärde svensk tvingades slänga mat efter förra årets jul, visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Willys. Den främsta anledningen var att maten blev för gammal och närstan var fjärde hade tröttnat på julmaten.
För att minska matsvinnet har Axfood bland annat infört nya system för att optimera inköp och leveranser, och produkter försetts med nya förpackningar för att förlänga hållbarheten. Dessutom skänker butikskedjorna mat till välgörenhet.
Mer behövs
Axfood har också satt ett mål att halvera matsvinnet till år 2025. Målet kommer att följas genom att matsvinnet redovisas i Axfoods kommande års- och hållbarhetsredovisningar.
Men det räcker inte. Mer behövs, inte minst från politiskt håll.
–  Sverige har ännu inte formellt beslutat om ett mål för minskning av matsvinn. Detta trots att FN redan för tre år sedan antog ett halveringsmål av matsvinnet till 2030. Förutom ett nationellt matsvinnsmål som fördelas mellan livsmedelskedjans sektorer, behöver både mätmetod och basår fastställas, samt beslut om hur uppföljning ska ske och vilken myndighet som ska ansvara för att driva det fortsatta arbetet i kampen mot matsvinnet, säger Åsa Domeij, hållbarhetchef på Axfood.
Källa: Axfood