Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Axfood minskar matsvinnet

Lapp på mathylla med mat som snart går ut. Av Axfood.

Sänkt pris på matvaror som närmar sig bäst-före-datum, lunchbuffé på råvaror som annars riskerar att kastas och donation av mat till välgörande ändamål. Axfood har som mål att halvera matsvinnet till 2025 och redan nu syns resultat.

Maten står för ungefär en tredjedel av svenskarnas koldioxidutsläpp. Eftersom vi slänger en tredjedel av all mat är svinnet en av de viktigaste frågorna för att minska klimatavtrycket.
FN har antagit som mål att halvera matsvinnet till 2030. Axfood och dess kedjor vill gå snabbare fram och ska nå dit redan 2025.
Konsumenterna står fortfarande för den klart största andelen av den mat som slängs. Men även producenter och butiksledet har ett stort ansvar.
– Vi är på god väg och har sedan vi började mäta 2015 minskat vår matsvinnandel från 1,73 till 1,49 procent. Det låter lite, men totalt sett blir det många ton mat som räddas och mycket pengar som sparas, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.
Målet för Axfood är 0,86 procent till 2025.
Svinnsmarta initiativ
Willys har till exempel satsat på sitt ”svinnsmarta” koncept, vilket bland annat handlar om att sälja ut billigt i stället för att kasta. Ett exempel är frukt och grönt i tvåkiloslådor för 20 kronor per låda.
– Detta har tagits emot mycket positivt från kunderna. Bara på bröd av eget varumärke har Willys mer än halverat svinnandelen, säger Åsa Domeij.
Hemköp å sin sida erbjuder bland annat lunchbufféer i vissa butiker på råvaror som annars riskerar att kastas och en del butiker samarbetar med Karma.
700 ton till välgörande ändamål
Frukt och grönt står för drygt hälften av allt matsvinn. På topplistan efter frukt och grönt kommer kött och därefter bröd. Färska kryddor ”svinnas” mest i kronor och potatis sett till antal kilo.
I fjol donerade Axfood och dess kedjor 700 ton överskottsmat till välgörande ändamål. Även det en åtgärd för att minska matsvinnet.
Källa: Axfood