Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

AURA – Ett nytt landmärke i Malmö

”15 minuters-staden” kan beskrivas på många olika sätt, men det finns ett uttryck som får med det mesta – ”att sätta människor i centrum för urban transformation”. Alla ska ha 15 minuter till nödvändiga tjänster för att möta sina dagliga behov. Den här typen av stadsmodell ger mycket mer liv i de lokala områdena i en stad, och det är dessutom mycket mer hållbart att ha allt precis runt hörnet.

Intensitet och lugn – ”Citadellstaden” är Malmös nya stad i staden. När du går runt i den nya stadsmiljön kommer du att omge dig av både vatten, parker och stadsmiljö. SKANSKA beskriver området på ett vackert sätt: ”Här får hela livet plats”.
Aurahuset är cirka 6 700 kvadratmeter stort, och inkluderar förskola, butiker och kontor. Med ett gyllene tak ritat av den kände arkitekten Dorte Mandrup blir byggnaden helt klart ett utropstecken för platsen. ”Aura-taket är designat för att skapa en uttrycksfull finish mot himlen, och för att skapa generösa vyer mot staden. Takformen möjliggör terrasser mot öster, centrum och mot västerut där du ser Öresund. Formen säkerställer också gott om utrymme för olika typer av service, och det frigör även utrymme i byggnadens kärna vilket ger mervärde på alla plan. Dessutom, för att förstärka den vertikala rörelsen och släppa in dagsljus i arbetsutrymmena på översta nivån, skärs taklandskapet i vertikala sektioner som också tillför en distinkt konstnärlig karaktär till byggnaden.” – Dorte Mandrup Arkitekter A/S

Utnämningar och nomineringar
Aura är en väl uppmärksammad byggnad med många fina utnämningar och nomineringar. Byggnaden har bland annat nominerats till det prestigefyllda Glaspriset 2020, och har även uppnått miljöcertifikatet LEED, nivå platina. Projektet var också finalist i Gröna Lansen 2020, och en del av juryns nominering löd: ”Från start har bygget varit en grön arbetsplats för att minska avfall och energiåtgång. Gröna avtal för el och fjärrvärme har sedan säkrat en fortsatt låg energiförbrukning.” Förutom fokus på hållbarhet gällande material, koldioxidutsläpp etcetera skapade projektet även ett forum där arbetslaget arbetade som coacher för unga Malmöbor som vill förverkliga sina drömmar.

Källa: Hydro