Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Atea är världens mest hållbara bolag inom it-tjänster

Linus Wallin, VD på Atea Sverige.

Atea är det mest hållbara bolaget i kategorin it-tjänster, enligt indexmätningen Global 100 som publiceras av det Torontobaserade researchbolaget Corporate Knights. Detta gör Atea till ledande i branschen och nummer 51 i den totala rankingen.

– Placeringen är ett intyg på att våra insatser gör skillnad. It är en enorm möjliggörare i den globala omställningen om vi samtidigt adresserar de utmaningar som finns och jobbar tillsammans, säger Linus Wallin, vd på Atea Sverige.
Rankingen har baserats på utvärderingar av 6 914 bolag med mer än en miljard USD i intäkter. Bakgrunden till Ateas placering är många års medvetet arbete med att minska företagets utsläpp, och ett strukturerat arbete med leverantörskedjan. För närvarande strävar koncernen mot en gemensam 2030-plan som innehåller såväl ambitiösa mål som en omfattande strategi för att nå dem i tid.
– Tillsammans med kunder, tillverkare och partners gör vi resan mot en mer cirkulär affärsmodell. Mycket är fortfarande ogjort. Som branschledare hoppas vi kunna inspirera andra att planera sina nästa steg mot en fossilfri och cirkulär framtid med hjälp av it, säger Chiara Selvetti, hållbarhetschef på Atea Sverige.

Återanvänder och återvinner mest i norra Europa
En viktig del av Ateas utveckling till en mer cirkulär affärsmodell går via kunderna, genom tjänsten Goitloop. Den möjliggör för svenska verksamheter att i första hand återanvända sin it-utrustning och, när det inte längre är möjligt, återvinna den.
– Goitloop är en viktig del av vår 2030-plan där ett av målen är att ta tillbaka en it-produkt för varje såld enhet. 2020 återanvände och återvann vi totalt 453 210 it-produkter tillsammans med våra kunder, vilket gör oss till det största återanvändnings- och återvinningsprogrammet av it i norra Europa, berättar Chiara.
Utöver Goitloop har Atea genom sin position på marknaden, mellan tillverkare och kund, unika förutsättningar att dela med sig av kunskap såväl som att bygga nätverk. Ett initiativ som skapats med det i åtanke är 100%-klubben där svenska verksamheter, oavsett om de är kunder till Atea eller inte, får hjälp att driva mot ett hundraprocentigt it-återtag. Ett annat exempel är den årliga undersökningen och rapporten Atea Sustainability Focus där Atea samlar svenska it-köpares röst kring vad som behövs åtgärdas för att uppnå en mer hållbar it-industri.

Källa: Atea