Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Åstorps kommun på stadig frammarsch

Det är flera samverkande faktorer som gör att Åstorps kommun får en allt tydligare plats på kartan. Satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande, en växande besöksnäring och ett välmående näringsliv bidrar till bilden av en kommun på stark frammarsch.

Susann Cardell, näringslivsutvecklare i Åstorps kommun, tar emot på det centralt belägna stadshuset i Åstorp. Hon ansvarar även för besöksnäringen.
– Egentligen är man delaktig i betydligt mer, tack vare att man arbetar så mycket närmare varandra i en kommun av denna storlek, säger Susann och berättar att Åstorps kommun idag har 15 600 invånare och sakta men säkert växer.
– Åstorp är lite av hjärtat i nordvästra Skåne, med strategisk infrastruktur för både företag och privatpersoner. Det upplevs som relativt enkelt att locka hit arbetskraft, inte minst eftersom människor i allmänhet är mer benägna att pendla idag, fortsätter Susann och lyfter i sammanhanget fram Familjen Helsingborg som är ett samarbete över kommungränserna i syfte att stärka regionen på olika plan. Här ingår Åstorp som en av elva kommuner.

Ökad tillgänglighet
Näringslivet mår bra i Åstorps kommun som bland andra hyser klassiska bolag som Jeld-Wen AB och Stenqvist AB i Kvidinge.  Tack vare tillgängligheten finns många logistikföretag i regionen, bland andra Frode Laursen A/S med mer än 105 000 kvadratmeter lagringsmöjligheter under tak. Bra Invest och Dogman, som planerar att expandera, är andra exempel.
En anledning till att Åstorp lär fortsätta utvecklas i positiv riktning är byggandet av tåglinjen Söderåsbanan som ska stå klar någon gång kring 2020. Med sträckning Ängelholm – Teckomatorp – Lund, och med stopp i bland annat Åstorp utökas möjligheterna för pendlare och studerande att ta del av vad Åstorps kommun har att erbjuda.
– Tillgängligheten kommer att öka och det lär förstås medföra att fler företag väljer att etablera sig i området, konstaterar Susann Cardell.
En annan följd blir förstås att efterfrågan på äldreomsorg, skolor och bostäder lär öka, men här ligger Åstorps kommun steget före.
– Vi tittar på och projekterar för olika alternativ just nu. Björnekulla Frukts gamla lokaler, vilka ligger väldigt centralt, kommer att rivas och 3hus, Midroc och Kvidingebyggen kommer tillsammans att bygga 250-300 bostäder som ska stå klara 2020-21. Vidare har vi ett område i Hyllinge där det ska skapas ett visningsområde för villor, vilket projekteras just nu, berättar Susann.
I Åstorp har man nära till naturen, samtidigt som det bara tar 15 minuter att ta sig till Helsingborg med bil. Söderåsen är en populär destination, liksom Lydinge Resort som precis har invigt sin hotelldel i anslutning till befintlig golfanläggning.

Framtidsoptimism
Åstorp är idag en välmående kommun. Den kommunala sektorn har många bra och intressanta saker att jobba med.
– Det är företag och folk i rörelse och vi ser väldigt positivt på våra ungdomar. Vi arrangerade nyligen ett entreprenörscafé för årskurs 9, där vi vill bidra till deras framtid och studier. Sommarjobb för ungdomar stimulerar också utveckling och företagsamhet, påpekar Susann.
Hon ser ljust på framtiden, inte minst mot bakgrund av bygget av Söderåsbanan, attraktiva bostadsområden och en bro över tågbanan som knyter ihop city.
– Det är absolut en positiv utveckling för både företag och invånare i Åstorp. Vi har klättrat uppåt på diverse rankingar, höjt vårt kundindex och förmått fler företag att etablera sig här i Åstorp, säger Susann Cardell.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson