Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Assemblin satsar på solcellsinstallationer

För att kunna möta den accelererande efterfrågan på solceller har Assemblin utarbetat ett nytt koncept för solcellsinstallationer, Assemblin Solar, som inledningsvis lanseras i valda orter i västra Sverige under våren 2023.

Utvecklingen av solcellslösningar har gått snabbt vilket inneburit att kostnaden för en solcellsinstallation har minskat drastiskt under de senaste åren. Detta i kombination med dagens höga energipriser har inneburit en kraftigt ökad efterfrågan på solcellslösningar.
– De höga energipriserna har gjort att kalkylen för en investering i solceller har förändrats radikalt. Idag är avskrivningstiden mycket kortare och generellt sett kan man räkna hem en solcellsinstallation på 4–8 år. Beräkningar visar också att solceller kan minska behovet av köpt el med 25–35 procent, vilket förstås är lockande för fastighetsägare. Vår bedömning är att solcellsinstallationer är en starkt växande trend som kommer att hålla i sig, säger Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El.

Rikstäckande aktör
På marknaden finns idag många mindre och relativt unga solcellsinstallatörer men det saknas en rikstäckande, stabil aktör med hög kapacitet för intressenter som värdesätter trygghet, djupt tekniskt kunnande och erfarenhet. För att möta den efterfrågan har Assemblin under en tid arbetat fram ett koncept för att effektivt kunna hantera och möta förfrågningar från olika aktörer – både privatkunder och på företagssidan. Solcellssatsningen kommer att marknadsföras som Assemblin Solar.
– Assemblin har ambitionen, nätverket och strukturen som krävs för en solcellssatsning. För att kunna hantera privatkundsmarknaden på ett effektivt sätt krävs dock en anpassad plattform och organisation, vilket vi har jobbat fram under hösten. I utvecklingsarbetet deltar våra kollegor i vårt dotterbolag Electrotec Energy, ett väl etablerat solcellsbolag verksamt i Varberg. Vi kommer att lansera Assemblin Solar under våren med start i västra Sverige och satsar på att skala upp vår satsning snabbt därefter”, säger Fredrik Allthin.

”Viktig satsning”
– Assemblin Solar är en viktig pusselbit i vår ambition att kunna erbjuda våra kunder smart och grön elteknik. Vi är stärkta av den framgångsrika satsningen vi gjorde på ett eget koncept för elbilsladdning, Assemblin Charge, och hoppas nu att Assemblin Solar ska kunna utvecklas på samma positiva sätt. Detta är en viktig satsning för oss och det känns roligt att kunna bidra till omställningen till ett klimatsmart samhälle även inom detta område, säger Fredrik Allthin.

Källa: Assemblin