Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Arbetsplatser ska vara effektiva, ergonomiska och säkra

Gigant AB har specialiserat sig på att skapa attraktiva och hållbara arbetsmiljöer som är säkra och kan anpassas efter olika kunders specifika behov. Det stora utbudet, som består av över 10 000 artiklar, kompletteras av den kunniga personalen, som både ger support och utbildar kunderna i hur de får ut det mesta av produkterna. Sedan företaget blev självständigt för två år sedan har man fokuserat på att komma ännu närmare sina kunder.

Gigant AB vänder sig framför allt mot industrisektorn, som man skapar ergonomiska arbetsmiljöer för. Företaget, som alltid har haft ett starkt fokus på att erbjuda högkvalitativa och ofta skräddarsydda lösningar, har genomgått en betydande förändring de senaste åren. Fram till 2021 var Gigant en del av en större koncern. Sedan november det året har man varit ett självständigt företag.
– Detta skifte har markerat en nystart för Gigant. Vi har fokuserat mycket på att utveckla vårt erbjudande, öka vårt kundfokus och förbättra vår organisation. Vi har investerat i att rekrytera fler resurser och utveckla vår säljkår för att vara närmare våra kunder och leverera våra produkter snabbare och effektivare, säger Sofia Palmqvist, som har varit VD på Gigant sedan 2018.

Hållbarhet har blivit allt viktigare för Gigant. Utöver att ta fram hållbara produkter, har man tagit hem produktion till Sverige. Gigants produktionsbolag ligger i Hillerstorp medan lager och huvudkontor ligger i Alingsås, där vi träffar Sofia.

Stort utbud
Gigant har ett väldigt stort utbud, som består av 10 000 artiklar, varav 7000 är egenutvecklade. Produkterna är indelade i fyra huvudsakliga kategorier, bestående av arbetsplatsutrustning, miljösäkring, bullerskydd och lyft- och last-säkring.
– Målet är att skapa hållbara, effektiva och trygga arbetsplatser genom att kombinera olika produkter på rätt plats, säger Sofia.

Kunskap
Nyckeln till att hitta rätt produkter åt kunderna är kunskapen som genomsyrar företaget. Det är den dedikerade personalens omfattande kunskap och erfarenhet av att skapa ergonomiska arbetsmiljöer som gör det möjligt att skapa skräddarsydda lösningar. Gigants säljare besöker kunderna för att utvärdera slutanvändarnas behov. Man arbetar med ett helhetsperspektiv och kan skapa 3D-modeller för att visualisera och implementera kundernas önskemål. Man tar hänsyn till faktorer som bullerskydd, ljus och, så klart, ergonomi.
– Våra produkter är utformade för att skapa effektiva och säkra arbetsmiljöer och kan anpassas efter kundernas specifika behov och önskemål, vilket ökar både effektiviteten och kvaliteten i slutanvändarnas arbete, berättar Sofia.

Gigant fungerar både som support och kunskapsresurs för sina kunder.
– Vi erbjuder utbildningar, inklusive säkerhetsutbildningar, antingen på plats hos kunderna eller på vårt huvudkontor här i Alingsås, säger Sofia.

För närvarande har Gigant 35 anställda. Ytterligare 15 medarbetare arbetar på produktionsföretaget Elka Produkter i Hillerstorp. I och med att medarbetarnas kunskap och erfarenhet är så viktiga för företagets fortsatta framgångar, strävar man ständigt efter att vara en attraktiv arbetsgivare, som investerar i sin personal och, så klart, sin arbetsmiljö. Det är ju trots allt det man är bäst på.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler