Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Arbetsglädje och framåtanda i välrenommerad markentreprenör

Ulriks Entreprenad. Arbete vid Västlänken, Kvarnberget, Gbg.

Bredden är kanske det som utmärker Ulriks Entreprenad allra mest. Företaget arbetar med allt inom mark- och gräventreprenader, till exempel schaktning, rivning, dränering och fiberentreprenad över hela Mellansverige. Med en modern maskinpark och erfarna förare är inga uppdrag vare sig för stora eller för små för Ulriks Entreprenad.

Ulriks Entreprenad ägs och drivs av Ulrik Henriksson som grundade verksamheten 2011. Utvecklingen har varit positiv, bolaget har utvecklats och expanderat, och 2019 fick Ulrik pris som Årets Företagare i Sunne.
– Det blev ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt, konstaterar Ulrik som tillsammans med sina medarbetare representerar en stark bredd inom mark- gräv och maskinentreprenader.
Ulriks Entreprenad utför till exempel schaktning, dikning, markentreprenader, dränering, anläggning av vägar, fiberkablage och fiberplöjning, men reparerar även kraftstationer och bygger fångdammar.
– Vi står för en bredd som är väldigt eftertraktad bland såväl privatpersoner och föreningar som företag, byggindustri, kommuner och landsting. Vi ikläder oss ofta rollen som underentreprenör för stora aktörer i den svenska byggbranschen. Våra insatser har gjort att vi har kunnat bygga ett mycket gott rykte, säger Ulrik Henriksson och tillägger att man även jobbar med snöröjning och deponier.
Kunderna finns främst i Mellansverige, många uppdrag sker lokalt i Värmland, men även i Stockholm och Göteborg.
– Nyligen erhöll vi ett stort uppdrag i norra Värmland gällande dammförstärkning, berättar Ulrik.

Omfattande maskinpark
Ulriks Entreprenad förfogar över en omfattande maskinpark som man förnyar kontinuerligt. I dagsläget innefattar den 26 grävmaskiner, 19 dumprar, nio hjullastare, två bandtraktorer och tre trailerbilar. Man har nyligen investerat i ett helt nytt krossverk då dylika tjänster efterfrågas alltmer.
Sedan i mars jobbar man även med framtagning av maskinmodeller.
– Många uppdrag kräver att maskiner framförs enligt sådana modeller, som härigenom effektiviserar arbetet. En metod är att använda drönare, en av våra medarbetare är mycket duktig på detta, upplyser Ulrik.
Han värnar mycket om det lokala näringslivet och ser vikten av ett starkt sådant för att hela bygden ska kunna växa och utvecklas.
– Vi gör många av våra inköp hos lokala leverantörer och stöttar föreningslivet. Jag anser över lag att det råder en positiv anda kring näringslivet här med många duktiga entreprenörer. Det måste vi värna om.

I ständig utveckling
Ulrik Henriksson har lång erfarenhet av branschen han verkar i. Han trivs ypperligt med jobbet som utgår från kontoret i Sunne med tillhörande verkstad.
– Vi utvecklas och expanderar ständigt, och planerar att öppna ett kontor i Göteborg. Jag tycker att framtiden ser ljus ut, det lär alltid finnas ett behov av de tjänster vi erbjuder. Vi gillar att lösa våra kunders problem och se att de blir nöjda med det jobb vi utför. Här råder över lag en stor arbetsglädje, det lägger i många avseenden grunden till fortsatta framgångar, säger Ulrik Henriksson.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson