Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Är Sverige redo att kliva ombord på framtidståget mot ett innovationsdrivet samhälle 4.0?

Niklas Annetun ERP Lead Nordics, Avanade, som skriver om Industri 4.0

Vårt samhälle är på väg in i en ny industriell era med en aldrig tidigare skådad grad av automatisering, kvalitetsutveckling och innovationstakt. Vår tid är nu säger många eftersom de är övertygade om att vi i Sverige bär på en slags självklar inneboende styrka när det gäller innovation. Men det är inte alls säkert att så är fallet. Andra hinner ikapp och rycker dessutom ifrån. Därför måste våra svenska företag framtidssäkras genom att etablera nya strukturer som gynnar en hög innovationstakt och fokuserar på data.

Begreppet Industri 4.0 – den fjärde industriella revolutionen – myntades av den tyska regeringen för automation, processindustriell IT och teknologier inom tillverkning. Idag används uttrycket för mer än tillverkningsdustrin, till och med i överförd betydelse som en bild för behov av förnyelse.

AI och IoT har förflyttat automatiseringens gränser långt utanför industrin; inom fintech har rentav teknik och finans smultit samman. Företag inom olika branscher blir teknikbolag och teknikföretag i sin tur blir ledande inom områden som de tidigare skulle betraktat som främmande.

Inom industrin ökar betydelsen av affärssystemen med digitala lösningar som integreras i produkterna. Industri 4.0 sätter fokus på produktens livscykel och värdeflöden. Sakernas internet och AI är grundläggande pusselbitar för produktutvecklingen. Redan idag finns det talande exempel på hur den digitala förändringen driver både tillverkning och service.

Tillverkande företag bygger in mer intelligens i produkterna och säljer information till köparen hur de kan utveckla verksamheten med hjälp av insamlad data. Det ställer krav på ett affärssystem som kan hantera både produktflödet och eftermarknadsflödet, det vill säga att affärssystemet och kunddatabasen är samlade på en och samma plattform. Att våga ta första steget och vara innovativ leder till framgång. Enligt undersökningsföretaget Aberdeen har 78 procent av marknadsledande företag redan ett uppdaterat affärssystem, vilket gör att de kontinuerligt utvecklas.

Det kan tyckas självklart att Sverige även denna gång ska vara ledande när näringslivet och hela samhället lyfter till 4.0. Vi är vana vid att vara bra på innovation. Men andra ekonomier med Kina och Indien i spetsen springer fortare än vad vi gör. Vi ligger fortfarande i framkant men behöver definitivt ytterligare en skjuts framåt. Är vi eniga om att framgången ligger i innovation måste våra företag ges möjlighet att skapa kulturer som ger utrymme för innovation. Då krävs investeringskraft. I många verksamheter kläms till exempel mellanchefer hårt både ovanifrån av högsta ledningen och underifrån av medarbetarna – hur mycket risk tror vi att de då är benägna att ta?

Utmaningen för Sverige är att skapa företag som är både innovationsdrivna och kostnadseffektiva samt har ett erbjudande som uppfattas som relevant och attraktivt för kunden. Data som utvinns med digital teknik från medarbetare och kunders agerande måste behandlas som en strategisk tillgång. Processerna i framtidens företag är smidiga, uppbyggda i flexibla enheter och klarar även att fungera i ett större ekosystem.

Möter våra företag dessa krav kan vi känna oss trygga att vara ombord på framtidståget drivet av innovationskraft mot ett samhälle 4.0 Men det sker inte av sig självt. Innovation är inte en egenskap vi föds med utan en kunskap vi förvärvar i varje teknikskifte.

Niklas Annetun
ERP Lead Nordics, Avanade