Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

ANSO kan så mycket om lantmäteri

Konceptbild av samhällsplanering av ANSO

ANSO består idag avfyra lantmäterikonsulter med hög kompetens och lång erfarenhet av allt från samhällsplanering och fastighetsutveckling till projektledning och fastighetsjuridik.

Lantmäteri är ett yrke med gamla anor. I Sverige inrättades en lantmäteriutbildning redan 1628. Från början innebar lantmäteri främst att upprätta topografiska beskrivningar av mark och jobba med stadsplanering. Idag erbjuder utbildningen hög kompetens inom allt från detaljplanering till projektledning och till och med juridik.Ann-Sofie Sjögren hade jobbat som förrättningslantmätare i Göteborg i sju år när hon bestämde sig för att starta egen firma. Hon grundade då ANSO, som erbjuder en mängd tjänster inom lantmäteri. Idag ligger företaget i Uddevalla och har hela Västsverige som sitt primära upptagningsområde. De tar dock uppdrag över hela landet om tillfälle ges. Verksamheten har bred kompetens att erbjuda sina kunder.
– Från tankar och idéer till färdiga byggen är vi med under hela resan gång, säger Ann-Sofie.

Från projektledning till fastighetsjuridik
Utöver Ann-Sofie jobbar idag tre konsulter på ANSO. Samtliga har ingenjörsexamen i lantmäteri och har mellan 10 och 16 års erfarenhet av branschen. Sammanhållningen mellan kollegorna är god. De kan dra nytta av den samlade kompetensen på företaget och bolla idéer sinsemellan, då det ofta är mycket kluriga frågor som det ska tas ställning till. Företaget har både privata och offentliga uppdragsgivare. Det finns stor variation på den typ av uppdrag som ANSO får. De arbetar främst som mark- och exploaterings-ingenjörer åt flertalet kommuner vilket innebär att de förvaltar kommunens mark och arbetar med att ta fram detaljplaner, vilket bland annat inkluderar markanvisningstävlingar, exploateringsavtal och marköverlåtelser. En annan del i arbetet är markförhandling.Om exempelvis en kommun behöver lägga ner allmänna ledningar på privatägd mark, går konsulten in och förhandlar, så att fastighetsägaren får en marknadsmässig ersättning för markintrång, skördebortfall eller annan skada. ANSO utför även uppdrag åt fastighetsbolag, arkitektfirmor och advokatbyråer. ANSO kan gå in och projektleda, ända från idé till färdigt bygge.
– Vi har ett stort förtroende från våra kunder och får många jobb genom rekommendationer, säger Ann-Sofie.

Pågående projekt
Målet som Ann-Sofie och hennes kollegor på ANSO har är att fortsätta växa och bli ledande i branschen. De är redan på god väg. Ann-Sofie jobbar bland annat med företagsetableringar i Sotenäs kommun. I Kungälv jobbar hon just nu med att ta fram en ny detaljplan för ett befintligt bostadsområde med hyresrätter. Detaljplanen syftar till att förtäta det befintliga bostadsområdet med radhus och bostadsrätter, allaktivitetspark och torg. Jeanette jobbar bland annat med en fördjupad översiktsplan i Partille kommun och har även uppdrag åt Lysekils kommun. Anni arbetar just nu med ett stort projekt i centrala Kungälv, Liljedal. Här ska det byggas cirka 700 bostäder och kontor. Hon jobbar även som markförhandlare i en stor VA-utbyggnad i Lerums kommun.Frida har ett antal större exploateringsprojekt i gång,både i Kungälv och Lerum.Kollegorna på ANSO är vana vid att ha många projekt på gång samtidigt och är flexibla i sitt arbete.
– De är väldigt drivna och duktiga på att få bollen i rullning och att driva projekten framåt, säger Ann-Sofie om sina kollegor.

Intervju: Sean Larsson
Text: Andreas Ziegler