Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Anrikt varv bygger moderna kvalitetsfartyg

Motorbåt byggd av Swede Ship Marine.

Swede Ship Marine är ett anrikt och modernt varv som bygger fartyg som klarar högt ställda krav. Här finns ett genomgående kvalitetstänk kombinerat med ett stort hantverkskunnande. Bland kunderna märks många myndigheter, till exempel Marinen och Kustbevakningen, och företaget ser på framtiden med tillförsikt.

Swede Ship Marine AB är ett anrikt skeppsvarv som idag tillverkar båtar i stål, aluminium och komposit. Företaget har funnits i över 130 år och startades som ett familjeägt bolag av Johannes Johansson 1894, och har byggt fartyg sedan dess. Från början hette företaget Djupviks Varv och familjen som grundade bolaget drev verksamheten vidare fram till 1970-talet, då man bytte ägare. Idag har företaget sex ägare, som ägt företaget sedan 1997.Swede Ship Marines långa erfarenhet och inom varvsindustrin har gjort verksamheten konkurrenskraftig. Här kombinerar man en gedigen tradition med innovation.Svensk Leverantörstidning träffar Bo Axelsson, som idag är VD på företaget.
– Ett av våra varv ligger fortfarande i Djupvik på Tjörn, där verksamheten grundades. Våra leveranser av fartyg till Kustbevakningen och Marinen startade redan 1937. Vi tillverkar även fartyg till Sjöräddningen och Kustbevakningen i Sverige och andra länder. Vi började svetsa och bygga i aluminium 1950 och använda kompositmaterial i vår produktion 1979. Förutom varvet på Tjörn har vi även varv i Hunnebostrand och Göteborg, berättar Bo.

Tre varv med olika specialiteter
Swede Ship Marines tre varv är moderna och högspecialiserade. Varvet i Djupvik är moderbolaget. Här designas och byggs båtar från grunden.
– Varvet i Djupvik är specialiserat på att producera fartyg av aluminium och stål. Vi har kapaciteten att bygga fartyg upp till 40–50 meter. Kunderna är främst olika myndigheter, det vill säga Marinen, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverket. Fartygstyperna vi tillverkar är till exempel patrull- och övervakningsbåtar, transportbåtar, pilotbåtar samt små passagerarfartyg. Det som kännetecknar våra båtar är att de har en väldigt hög kvalitet. Vi har ett brett hantverkskunnande, säger Bo.
Swede Ship Composite, som är ett dotterbolag, tillverkar i sin tur båtar i kompositmaterial. Denna tillverkning sker i Hunnebostrand.
– Swede Ship Composite bygger fartyg upp till 50 meter. Även här fokuserar vi på sjöräddningsfartyg i olika storlekar. Vi har till exempel byggt skrovet till två polisbåtar som vi sedan utrustat i vårt varv på Tjörn, säger Bo.
Swede Ship Yachtservice är slutligen ett varv som fokuserar på service.
– Här arbetar vi bland annat med byte och underhåll av motorer. Vi designar och bygger även fritidsbåtar och kan underhålla allt från mindre fritidsbåtar till större fartyg.

Vill fortsätta växa
Sammantaget utvecklar, producerar och reparerar Swede Ship Marine båtar med väldigt hög kvalitet.
– Vi har ofta professionella och krävande kunder som vill ha sina produkter på ett visst sätt, och dessa krav kan vi möta. Vi har den kapaciteten, säger Bo.
Swede Ship Marine har också ett bolag som heter Sublift, där man tillverkar och säljer självgående och fjärrstyrda sjösättningsvagnar i olika storlekar. Totalt har Swede Ship Marine har omkring 100 anställda på sina varv.
– Vår kundkrets finns framförallt i Sverige, Norge och Danmark, det vill säga i Norden. Vi har även kunder i exempelvis EU och Mellanöstern. Vi har upphandlingar i nästan hela världen. Vår ambition är att bli större. Vi har växt de senaste åren och haft flera nya projekt och även flera nyanställningar, och den tillväxten vill vi fortsätta, avslutar Bo Axelsson.

Intervju: Sean Larsson