Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Anläggningsjobb och transporter utan begränsningar

Grävskopa från EMC SYD på byggarbetsplats.

EMC SYD AB är företaget som arbetar mer eller mindre utan begränsningar. EMC SYD erbjuder anläggningsmaskiner och transporter och kan åta sig uppdrag över hela landet. Med sin breda kompetens och ändamålsenliga maskinpark kan man erbjuda kompletta helhetslösningar.

Andrée Lundberg har varit egenföretagare sedan 2008 och är mannen bakom EMC SYD AB, som han startade 2018.
– Vi utför olika typer av entreprenadarbeten, som grävning och schaktning, men också transporter av olika slag. Vi har spridda uppställningsplatser runtom i landet, vilket gör att vi saknar geografiska begränsningar. Vi åtar oss således uppdrag över i princip hela landet, säger Andrée som har verkat i anläggningsbranschen i hela sitt yrkesverksamma liv.
Han har, som han uttrycker det, gjort mindre och större entreprenader men även axlat rollen som platschef på stora byggprojekt.
– Vi kan tack vare vår breda kompetens och vår moderna maskinpark stå för kompletta helhetslösningar. Vi jobbar professionellt och alltid med utgångspunkt från våra kunders krav och önskemål, säger Andrée och tillägger att EMC SYD-koncernen även innefattar bolagen EMC SYD Transport AB och EMC SYD Rental AB.

Satsar offensivt
Maskin- och fordonsparken Andrée nämner består bland annat av ett antal lastbilar och schaktmaskiner/grävmaskiner på 1,5 till 35 ton. Alla bilar är Euro 5- eller Euro 6-klassade och man arbetar överlag i EMC SYD med ett tydligt miljötänk och en ständig strävan efter att hitta miljövänliga och klimatsmarta lösningar.
I kundkretsen finns större byggföretag som Skanska, NCC. Peab och GDL.
– Vi har ett gott samarbete med byggbranschen, men även med kommuner som efterfrågar den typen av tjänster. Här satsar vi offensivt just nu, vi har ett mycket expansivt samarbete med flera kommuner där det ofta handlar om VA-projekt, upplyser Andrée Lundberg och nämner att EMC SYD AB besitter ett flertal ramavtal.

Fortsätter växa
EMC SYD AB har haft en mycket positiv utveckling sedan starten. På bara två år har de sett till omsättningen ökat från 0 till 35 miljoner, för att uppskattningsvis hamna på  50–60 miljoner kronor i år. Verksamheten sysselsätter idag 26 anställda, plus ytterligare ett antal personer som hyrs in under högsäsong. Personalfrågor och kollektivavtal sköts med hjälp av täta diskussioner med Seko och Maskinentreprenörerna, allt för att göra personal- och arbetsmiljöarbetet så bra som möjligt. Under året kommer företaget dessutom att flytta till nya, 550 kvadratmeter stora, lokaler med verkstad, sex kontor och en stor konferensdel.
– Vi är ett expansivt bolag där vi hela tiden tänker framåt och vill utvecklas. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen, samtidigt som det förstås gäller att vi har balans i bolaget. Vi ser framtiden an med tillförsikt, säger Andrée Lundberg.

Intervju: Alexander Lundström
Text: Örjan Persson